Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έλαστρον: Στα €2,2 εκατ. τα EBITDA εξαμήνου

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 2,2 εκ. έναντι € 12,8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Έλαστρον: Στα €2,2 εκατ. τα EBITDA εξαμήνου

Κάμψη παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Έλαστρον κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε € 87,6 εκ. από € 98,9 εκ. πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 11%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 8,1 εκ. ή 9,3% επί των πωλήσεων, έναντι € 20,5 εκ. ή 20,7% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2022.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 0,8 εκ. έναντι € 13,9 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,2 εκ. έναντι € 15,2 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2022.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 2,2 εκ. έναντι € 12,8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε € 87,1 εκ. έναντι € 98,2 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2022, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 7,8 εκ. ή 8,9% επί των πωλήσεων, έναντι € 20,1 εκ. ή 20,4% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 0,8 εκ. έναντι € 13,8 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,0 εκ. έναντι € 14,8 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2022.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 2,2 εκ. έναντι € 12,4 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Πτώση σημείωσε ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσματα του ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο του 2023, ακολουθώντας την πτώση των τιμών των Ά υλών χάλυβα διεθνώς, συνέπεια της ασθμαίνουσας οικονομικής ανάπτυξης και της αβεβαιότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, εν μέσω υψηλού πληθωρισμού και αυξανόμενου κόστους χρηματοδότησης.

Στον αντίποδα, το επίπεδο δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου σημείωσε διψήφιο ρυθμό αύξησης, με την ελληνική αγορά να σημειώνει την μεγαλύτερη άνοδο συνέπεια κυρίως της συνεχιζόμενης κατασκευαστικής δραστηριότητας αλλά και των έργων στον κλάδο της ενέργειας.

Η μείωση ωστόσο των τιμών πώλησης συγκριτικά με τα επίπεδα του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου, σε συνδυασμό με την χρονική υστέρηση προσαρμογής του κόστους Άυλών και αποθεμάτων, καθώς και την αύξηση του κόστους δανεισμού, είχαν ως αποτέλεσμα τόσο την μείωση του κύκλου εργασιών, όσο και των περιθωρίων λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας.

Παρά την πτώση της κερδοφορίας ο δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά € 5,8 εκ. σε σχέση με το 2022, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε € 30,3 εκ. με τον δείκτη καθαρός δανεισμός / ίδια κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,34. Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε σε € 28,3 εκ., ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν περαιτέρω και διαμορφώθηκαν σε € 89,3 εκ. έναντι € 87,3 εκ. το 2022.

Κατά την διάρκεια του 1ου εξαμήνου τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επένδυση ύψους € 7,3 εκ. που περιλαμβάνει νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και γραμμή παραγωγής, οι οποίες αυξάνουν το χαρτοφυλάκιο παραγόμενων προϊόντων, ενώ αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και στην βελτίωση του κόστους, μέσω αύξησης της παραγωγικότητας. Ο όμιλος προχώρησε επιπλέον σε κινήσεις εσωτερικής αναδιοργάνωσης που περιλαμβάνουν την δημιουργία business unit που αποσκοπούν στην μεγαλύτερη εξειδίκευση και στόχευση σε επιμέρους κλάδους απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα συνεχίστηκε το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους € 14,7 εκ. της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Θερμοκήπια Θράκης, που περιλαμβάνει την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων κατά 130 επιπλέον στρέμματα με το ποσοστό υλοποίησης να ανέρχεται σήμερα σε 50%.

Παράλληλα με στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους υλοποιείται επένδυση για την κατασκευή νέου Φ/Β πάρκου επί στέγης ισχύος 1 Mwp που θα λειτουργήσει με την μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού και θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Για το σύνολο του έτους ασφαλείς εκτιμήσεις είναι δύσκολο να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες έντονης μεταβλητότητας στην διεθνή αγορά, με τον εν εξελίξει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τις συνεχιζόμενές πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και τις προβλέψεις για την διατήρηση του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης για το υπόλοιπο του έτους.

Στην ελληνική αγορά, η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και οι προγραμματισμένες επενδύσεις στους τομείς των υποδομών, των κατασκευών και της ενέργειας, αναμένεται να διατηρήσουν τον ρυθμό της ζήτησης, με το επίπεδο δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου να κινείται ανοδικά και κατά το 3ο τρίμηνο.

Η συγκράτηση ωστόσο των τιμών πώλησης σε χαμηλά επίπεδα και στο τρέχον τρίμηνο της χρήσης εκτιμάται ότι θα συντηρήσει τα μειωμένα περιθώρια κέρδους μέχρι την σταδιακή προσαρμογή του κόστους των Ά υλών και αποθεμάτων στις τρέχουσες τιμές αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μέσω της γρήγορης ανακύκλωσης αποθεμάτων και είσπραξης απαιτήσεων, καθώς και οι ενέργειες συγκράτησης του κόστους αποτελούν βασικό στόχο της διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση ο όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, γνώση της αγοράς, αλλά και την απαιτούμενη παραγωγική δυναμικότητα για την κάλυψη κάθε μελλοντικής ζήτησης.

Ταυτόχρονα, προχωράει στην υλοποίηση επενδύσεων που στόχο έχουν την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων του σε συνδυασμό με την απαραίτητη εφαρμογή τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v