Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest: Δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία για «Μπενρουμπή»

Ο όμιλος δεν διαψεύδει την ύπαρξη συζητήσεων, επισημαίνει ωστόσο ότι δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Μπενρουμπής.

Quest: Δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία για «Μπενρουμπή»

"Η Εταιρεία εξετάζει και αξιολογεί προσεκτικά οποιαδήποτε σοβαρή επενδυτική δυνατότητα και πρόταση, με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων της καθώς και των εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου Quest", αναφέρει η εταιρεία με αφορμή δημοσιεύματα περί εξαγοράς της εταιρείας «Μπενρουμπή Α.Ε.» 

"Εν προκειμένω, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν έχει συνάψει οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της «Μπενρουμπή Α.Ε.».

Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο, αμελλητί, στις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συναφθεί οιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v