Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το προφίλ της «Ευρώπη Ασφαλιστική»

Θεωρείται ως μια παραδοσιακά υγιής και κερδοφόρος ασφαλιστική εταιρεία, η οποία δεν αποβλέπει στη μεγέθυνση των επιδόσεών της «αγοράζοντας τζίρο», αλλά επικεντρώνεται σε εργασίες προστιθέμενης αξίας, χαρακτηριζόμενη συχνά ως «μπουτίκ»

Το προφίλ της «Ευρώπη Ασφαλιστική»

Η Ευρώπη ΑΕΓΑ που εξαγοράστηκε από τον όμιλο Intracom, σημείωσε πέρυσι συνολική παραγωγή 18 εκατ. ευρώ (+12% σε σχέση με το 2022), προ φόρων κέρδη 5,14 εκατ. ευρώ (+20%), υψηλή αποδοτικότητα (στο 28,7% επί της παραγωγής) και πολύ ισχυρούς εποπτικούς δείκτες (SCR 200,64%).

Στα χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι η εστίαση σε καλύψεις υψηλότερων περιθωρίων κέρδους, καθώς ο κλάδος αστικής ευθύνης οχημάτων αντιστοιχεί μόλις στο 10% του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 90% αφορά καλύψεις περιουσίας και λοιπών κλάδων.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η «Ευρώπη Ασφαλιστική» θεωρείται ως μια παραδοσιακά υγιής και κερδοφόρος ασφαλιστική εταιρεία, η οποία δεν αποβλέπει στη μεγέθυνση των επιδόσεών της «αγοράζοντας τζίρο», αλλά επικεντρώνεται σε εργασίες προστιθέμενης αξίας, χαρακτηριζόμενη συχνά ως «μπουτίκ» (έμφαση σε μεγάλους βιομηχανικούς, εμπορικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους).

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985 από ξένο Όμιλο και το 1993 εξαγοράστηκε εξ’ ολοκλήρου από τον Νίκο Μακρόπουλο, ενώ το 1998 εισήλθε στο μετοχικό της κεφάλαιο η Εθνική Ασφαλιστική αποκτώντας μειοψηφικό ποσοστό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v