Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Orilina Properties: Με ποσοστό 55,98% οι Νάτσης και Παντοπούλου

O συνολικός αριθμός μετοχών τις οποίες κατέχει ο κ. Τρύφων Νάτσης και η κα Δέσποινα Παντοπούλου, ανέρχεται σε 77.379.759.

Orilina Properties: Με ποσοστό 55,98% οι Νάτσης και Παντοπούλου

Η «ORILINA PROPERTIES REIC»  σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθηκε προς αυτή την 31η Μαΐου 2024, ανακοινώνει ότι ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει ο κ. Τρύφων Νάτσης και η κα Δέσποινα Παντοπούλου, ανέρχεται σε 77.379.759, ήτοι ποσοστό 55,9836% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (138.218.440) της Εταιρείας, μετά την συναλλαγή στην οποία προέβησαν στις 29 Μαΐου 2024.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις, έκαστος εκ των Τρύφωνα Νάτση και Δέσποινας Παντοπούλου, κατέχει άμεσα 38.689.879,5 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων μετά ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 27,9918%, ενώ 38.689.879,5 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων μετά ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 27,9918% αφορούν σε έμμεση συμμετοχή αυτών, δυνάμει της μεταξύ τους συμφωνίας για συντονισμένη δράση αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v