Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Group: Ο Απολογισμός Υπεύθυνης-Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2023

Προτεραιότητα για τον όμιλο η ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του στόλου παράλληλα με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε στεριά και θάλασσα. Απολογισμός Υπεύθυνης-Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Attica Group: Ο Απολογισμός Υπεύθυνης-Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2023

Στη δημοσίευση του 15ου Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης προχώρησε η Attica Group, πιστή στη δέσμευσή της, για ενσωμάτωση των αρχών της Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των λειτουργιών της. Ο 15ος Απολογισμός σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της τριετούς στρατηγικής Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 – 2023 και αποτυπώνει την ενισχυμένη ωριμότητα του Ομίλου κατά 18,2% έναντι του 2020, σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.

Ο Απολογισμός Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης συνθέτει το θετικό αποτύπωμα της Αttica Group για το 2023 και διαμορφώνει το πλαίσιο για τα επόμενα έτη καθώς περιλαμβάνει τόσο τις δράσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας, μέσα από 94 δημοσιοποιήσεις GRI και 360 ποσοτικούς δείκτες, όσο και την καταγραφή 33 μελλοντικών στόχων.

Στον τομέα Περιβάλλον, προτεραιότητα αποτελεί η ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του στόλου παράλληλα με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε στεριά και θάλασσα.

Κατά τα τελευταία έτη, η Αttica Group υλοποιεί σειρά περιβαλλοντικών επενδύσεων για την επίτευξη ολοκληρωμένου πλάνου που περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και αποτελεί τον οδικό χάρτη απανθρακοποίησης του Ομίλου. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα στόχων που επιτυγχάνονται μέσα από μια σειρά δράσεων που επεκτείνονται από την τροποποίηση και προσαρμογή δρομολογίων για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων έως τη διεξαγωγή μελέτης για τη χρήση εναλλακτικού καυσίμου σε νεότευκτα πλοία του στόλου.

Ενδεικτικά, για το 2023, ο γενικός προσανατολισμός για εφαρμογή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών που περιορίζουν στο μέτρο του δυνατού τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση:

 • Του δείκτη έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία του Ομίλου ανά διανυθέν ναυτικό μίλι κατά 1%, σε σχέση με το έτος βάσης 2019.
 • Των εκπομπών SOx σε όλες τις μορφές κατά 3%.
 • Του δείκτη κατανάλωσης νερού στα πλοία ανά επιβάτη κατά 4,4%.
 • Του δείκτη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόμενο στα γραφεία της κατά 14,1%.
 • Παράλληλα η εταιρεία υλοποίησε προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο 86,3% των εργαζομένων της.

Ο τομέας Κοινωνία έχει ως βασικό άξονα τη δημιουργία αξίας για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών και τη στήριξη των νησιών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Attica.

Κατά το 2023, ο Όμιλος διένειμε συνολικά σχεδόν €680,6 εκατ. σε οικονομική αξία για εργαζομένους, φόρους, παρόχους κεφαλαίου, πράκτορες, προμηθευτές, κοινωνία και επενδύσεις.

Η Αttica Group η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη για τον κλάδο της ακτοπλοΐας, θέτει στον πυρήνα της λειτουργίας της τους εργαζόμενους της και δεσμεύεται για τη διαρκή εκπαίδευση και την ασφάλεια τους. Κατά το 2023, προχώρησε στην αύξηση των εκπαιδευτικών ωρών κατά 48%.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται:

 • Υλοποίηση εσωτερικών εκπαιδεύσεων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο 100% των εργαζομένων στα πλοία.
 • Συμμετοχή πάνω από το 75% των εργαζομένων στα πλοία σε πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Εκπαίδευση σχεδόν του 42% των εργαζομένων σε πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Παράλληλα, ο Όμιλος προασπίζει τη γυναικεία ηγεσία αυξάνοντας τη συμμετοχή γυναικών σε όλες τις διοικητικές θέσεις στα γραφεία και στα πλοία κατά 8,8% και 37,5% αντίστοιχα.
 • Κατά το 2023, η Αttica Group παρείχε στήριξη των τοπικών κοινωνιών στο σύνολο των 58 νησιών δραστηριοποίησης.

Όπως αποτυπώνεται στον Απολογισμό, ο Όμιλος:

 • Αύξησε τη συνολική αξία των προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης κατά 28% στο σύνολο των νησιών που δραστηριοποιείται, αυξάνοντας τον αριθμό των παρεχόμενων εκπτωτικών εισιτηρίων κατά 23% και την αξία τους κατά 28,6%.
 • Υλοποίησε δράσεις εθελοντικής συνεισφοράς, με τη συμμετοχή περισσότερων από το 10% των εργαζομένων του.
 • Διέθεσε το 86% των συνολικών δαπανών αγορών σε εγχώριους προμηθευτές.
 • Αύξησε το ποσοστό των συνολικών δαπανών αγορών σε μικρομεσαίους προμηθευτές (μέχρι 50 εργαζομένους) στο 24%.

Εταιρική Διακυβέρνηση με προσήλωση στη διαφάνεια

Ο Όμιλος Attica, πιστός στη δέσμευσή του για διαφάνεια και λογοδοσία, συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και υιοθετεί τις σχετικές διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα.

Η πρώτη συμμετοχή του Ομίλου Attica στην αξιολόγηση Standard & Poor’s Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), μια από τις πιο απαιτητικές αξιολογήσεις κριτηρίων ESG, επιβεβαίωσε τις προσπάθειες του Ομίλου με την κατάταξή του στο 25% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως για τον κλάδο Transportation and Transportation Infrastructure.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αttica Group αποτελεί την πρώτη εταιρεία, του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, που ακολούθησε τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards του Global Reporting Initiative.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Attica κ. Παναγιώτης Δικαίος, επεσήμανε:

«Εδώ και χρόνια, ενσωματώνουμε στις δράσεις μας τις Αρχές της Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις οποίες υπηρετούμε βάσει συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων.

Η τριετής Στρατηγική Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021—2023, κλείνει με θετικό πρόσημο επιβεβαιώνοντας τις προσπάθειες μας και θέτοντας τον πήχη υψηλότερα. Μέσα από την ολοκλήρωση των 91 από τις 123 ενέργειες που καθορίστηκαν, με σημαντική πρόοδο να έχει σημειωθεί και στην υλοποίηση των υπολοίπων, ενισχύθηκε η ωριμότητα του Ομίλου Attica κατά 18,2%, συγκριτικά με το 2020 και στους τρεις πυλώνες: Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Στόχος μας για την επόμενη τριετία είναι η περαιτέρω εξέλιξη, κατά 13,6%, του υπεύθυνου τρόπου λειτουργίας μας και ενσωμάτωσης των αρχών ESG.

Κινητήριο δύναμη μας αποτελούν οι άνθρωποι μας οι οποίοι πλαισιώνουν ενεργά όλες μας τις δράσεις. Μαζί, εξελισσόμαστε διαμορφώνοντας νέα δεδομένα και πρότυπα για τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας».

Μπορείτε να βρείτε τον Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης εδώ και τη σύνοψη εδώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v