Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Με ποσοστό άνω του 10% στη γενική συνέλευση ο μέτοχος Κ. Τσουβελεκάκης

Ο μέτοχος έλαβε εξουσιοδότηση από μέτοχο της εταιρίας που ελέγχει 1.120.000 μετοχές να τον εκπροσωπήσει στην επικείμενη γενική συνέλευση.

Ideal: Με ποσοστό άνω του 10% στη γενική συνέλευση ο μέτοχος Κ. Τσουβελεκάκης

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. ενημερώνει ότι στις 04.06.2024 έλαβε γνωστοποίηση από τον κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη ότι εξουσιοδοτήθηκε από μέτοχο της Εταιρείας κατόχου 1.120.000 μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου (ποσοστού μικρότερου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) να τον αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 06.06.2024 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή συνεδρίαση αυτής και να ψηφίσει κατά την κρίση του.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης προέβη στην ανωτέρω γνωστοποίηση προς την Εταιρεία καθώς ο ίδιος και η κα Σοφία Βαχάρη-Τσουβελεκάκη ελέγχουν: α) την εταιρεία «SOREAL A.E.» η οποία κατέχει άμεσα 75.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας και β) την εταιρεία «Y-HOLDINGS LIMITED» η οποία ελέγχει την εταιρεία «ΥCAPITAL HOLDINGS LIMITED» η οποία κατέχει άμεσα 3.757.408 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Δυνάμει σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης ελέγχει έμμεσα 3.832.408 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ήτοι ποσοστό 7,98% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Δυνάμει της ανωτέρω εξουσιοδοτήσεώς του, ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης θα ελέγχει 4.952.408 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές ήτοι ποσοστό 10,32% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 06.06.2024 (ή οποιασδήποτε επαναληπτικής, μετά διακοπή ή αναβολή αυτής συνεδρίαση) οπότε και θα κατέλθει του ορίου του 10%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v