Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΙΑΣ Α.Ε.: Δύο νέα ανεξάρτητα μέλη μπαίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο

Ως Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΣ Α.Ε. ορίστηκαν οι κ.κ. Κώστας Λουκάς και Παναγιώτης Ταμπούρλος.

ΔΙΑΣ Α.Ε.: Δύο νέα ανεξάρτητα μέλη μπαίνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΔΙΑΣ Α.Ε., ο Εθνικός Φορέας Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών (ACH), με σκοπό τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας ανακοινώνει την προσθήκη δύο Ανεξάρτητων-Μη Εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό της Συμβούλιο, έπειτα από τον ορισμό τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024.

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, αναμένεται να συνεισφέρουν τη γνώση και εμπειρία τους, ώστε υπό τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης να ενισχυθεί και να επιτευχθούν οι εταιρικοί στρατηγικοί στόχοι.

Ως Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΣ Α.Ε. ορίστηκαν οι κ.κ. Κώστας Λουκάς και Παναγιώτης Ταμπούρλος.

Ο Κώστας Λουκάς εργάζεται ως Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής Δημοσίου Τομέα για τη Microsoft στη διευρυμένη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) από τον Δεκέμβριο του 2023. Στη Microsoft EMEA, συνεισφέρει στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής, διευθύνοντας ομάδες πωλήσεων, μάρκετινγκ και τεχνολογικής υποστήριξης, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα μέσω λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και Cloud. Ο κ. Λουκάς είναι απόφοιτος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος MSc στα Χρηματοοικονομικά από το London School of Economics (LSE) και MBA από το INSEAD.

Ο Παναγιώτης Ταμπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Master of Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί σε μια σειρά από πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ συμμετέχει ως Ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στη ΔΕΣΦΑ και στην ORANGE TELECOM ROMANIA, καθώς επίσης και ως Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην COSMOTE Payments. Παράλληλα, ο κ. Ταμπούρλος έχει θητεύσει ως Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), καθώς επίσης και ως Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην COSMOTE και στην Επιτροπή Ελέγχου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

Η εμπειρία και η γνώση που φέρνουν μαζί τους ο Κώστας Λουκάς και ο Παναγιώτης Ταμπούρλος, θα συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης της ΔΙΑΣ, καθώς επίσης και στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Η ΔΙΑΣ καλωσορίζει τα νέα μέλη και εύχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο καλή και παραγωγική θητεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v