Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Calin: Αύξηση μεγεθών για Calzedonia και Intimissimi

Διεύρυνση περιθωρίου κέρδους το 2023 και επέκταση με 6 νέα καταστήματα για το δίκτυο.

Calin: Αύξηση μεγεθών για Calzedonia και Intimissimi

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρουσίασε το 2023 η εταιρεία Calin που αναπτύσσει στην Ελλάδα τα ιταλικά σήματα ένδυσης Calzedonia, Intimissimi, Tezenis και Falconeri.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της για την περασμένη χρήση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 59,311 εκατ. ευρώ έναντι 52,704 εκατ. ευρώ το 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 12,54%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 29,297 εκατ. ευρώ έναντι 25,049 εκατ. ευρώ το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 17% γεγονός που αποδίδεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών αφετέρου στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους που ανήλθε σε 49,4% από 47,53% στην προηγούμενη χρήση.

Ακολούθως τα κέρδη προ φόρων σε 6,57 εκατ. ευρώ έναντι 5,951 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 5 εκατ. ευρώ έναντι 4,568 εκατ. ευρώ το 2022. Αυξημένο κατά 17,14% ήταν το σύνολο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης (23,057 εκατ. ευρώ) ενώ σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στη χρήση 2023 διαμορφώθηκε στο 38,87% από 37,75% στη χρήση του 2022. Σε απόλυτα μεγέθη το χρηματοοικονομικό κόστος για την εταιρία ανήλθε στη χρήση 2023 σε 1,386 εκατ. ευρώ έναντι 1,082 χιλ. ευρώ το 2022.

Σημειώνεται ότι οι χονδρικές πωλήσεις αντιπροσωπεύουν το 23,28% του συνόλου των πωλήσεων (και απευθύνονται σε συνεργάτες franchise καταστημάτων), ενώ η Calin διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος της λιανικής παρουσίας των παραπάνω σημάτων. Μέσα στη χρήση 2023 τέθηκαν σε λειτουργία έξι νέα καταστήματα διαμορφώνοντας το σύνολο των καταστημάτων στο τέλος του έτους 2023, ίδιων ή μέσω πελατών (franchise), σε 142. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού σημείωσε αύξηση, καθώς στο τέλος του 2023 ανερχόταν σε 498 άτομα από 434 άτομα αντίστοιχα.

Από τα καθαρά κέρδη της χρήσης του 2023 προτείνεται προς τη γενική συνέλευση η διανομή συνολικού καθαρού μερίσματος ύψους 4,285 εκατ. ευρώ (62 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη περσινή χρήση κατά 24%. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις «η μερισματική πολιτική της εταιρίας έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των μετόχων της, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην αναπτυξιακή της πολιτική και στα επενδυτικά της σχέδια».

Σημειώνεται ότι η Calin άρχει να δραστηριοποιείται στην αγορά το 1995 αντιπροσωπεύοντας την Calzedonia ενώ σύντομα συνήψε συμφωνία ίδρυσης μικτής εταιρείας στην Ελλάδα με το ιταλικό μητρικό γκρουπ, αναπτύσσοντας πλέον το σύνολο των φιρμών μέσω ιδιόκτητου δικτύου και ορισμένες συμφωνίες με τοπικούς franchise.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v