Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στη Motor Oil η Ηλεκτωρ έναντι 114,7 εκατ. ευρώ

Η εξαγορά θα γίνει από την Manetial Limited, θυγατρική της Motor Oil. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα γράψει από τη συναλλαγή κεφαλαιακό κέρδος 106 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός της Motor Oil στην κυκλική οικονομία.

Στη Motor Oil η Ηλεκτωρ έναντι 114,7 εκατ. ευρώ

Σε συμφωνία για την εξαγορά του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ κατέληξε η Motor Oil με την Ελλακτωρ, με το τίμημα να ανέρχεται στα 114,7 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά θα γίνει από την Manetial Limited, θυγατρική της Motor Οil, όπως αποφάσισε σε χθεσινή του συνεδρίαση το ΔΣ της τελευταίας. Ειδικότερα, η Manetial Limited θα αποκτήσει 185.793 μετοχές της ΗΛΕΚΤΩΡ, η οποία ανήκει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έναντι του ποσού των 114.731.111 ευρώ. Οι εν λόγω 185.793 μετοχές αντιστοιχούν στο 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Είχε προηγηθεί έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte ότι τα 114,7 εκατ. ευρώ ανταποκρίνονται στην εύλογη αξία του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Η Motor Oil και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η πρώτη συμμετέχει με ποσοστό 29,87% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης.

Κεφαλαιακό κέρδος 106 εκατ. για ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Κεφαλαιακό κέρδος 106 εκατ. ευρώ θα εγγράψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθώς έχει αποτιμημένο στα βιβλία της το 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ (31/12/2023).

Το equity value της ΗΛΕΚΤΩΡ με βάση την προσφορά της Motor Οil διαμορφώνεται σε 121,5 εκατ. ευρώ ( σ.σ. για το 100%). Η εταιρεία είχε πέρσι EBITDA 14,2 εκατ. ευρώ ( πτώση κατά 7,3%) και καθαρά κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ (+75% σε ετήσια βάση). Το προσφερόμενο τίμημα αντιστοιχεί σε 8,5x τα περσινά EBITDA. Στις 31/12/23 η ΗΛΕΚΤΩΡ είχε καθαρό ταμείο (σ.σ. μετά την αφαίρεση δανεισμού) 5,5 εκατ. ευρώ.

Το στρατηγικό πλάνο της Motor Οil

H Motor Οil με ορίζοντα το 2030 προχωράει στο μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη επισημαίνει η εταιρεία. Το στρατηγικό σχέδιο βασίζεται σε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικής αξίας 4 δισ. ευρώ, που αναπτύσσεται σε τέσσερις πυλώνες: Κινητικότητα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικά Καύσιμα – Κυκλική Οικονομία και Διύλιση.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες του Ομίλου που αφορούν στον πυλώνα της Κυκλικής Οικονομίας έχουν ως αφετηρία το 1981. Χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκε η L.P.C. Α.Ε.. Μια εταιρεία που επενδύει διαρκώς στην τεχνολογική καινοτομία και την έρευνα, με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ στηρίζει έμπρακτα την κυκλική οικονομία σε όλες τις δραστηριότητές της.

Πρόσφατος σταθμός της αναπτυξιακής πορείας της Motor Oil στον Τομέα της Κυκλικής Οικονομίας είναι η απόκτηση από τον Όμιλο της THALIS το 2022. Η THALIS εταιρεία επεξεργασίας απορριμμάτων και βιολογικών αποβλήτων, διαχείρισης ειδικών ροών απορριμμάτων, αλλά και ανάληψης ποικίλων παραγωγικών επενδύσεων σε ΑΠΕ, είναι ένας πρωτοπόρος Οργανισμός που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του περιβάλλοντος εδώ και δεκαετίες και σήμερα πρωταγωνιστεί στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας. Στην ίδια κατεύθυνση, το 2022, αποκτήθηκε και η εταιρεία VERD που έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων.

Σήμερα, ενισχύει ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις του στον πυλώνα των Εναλλακτικών Καυσίμων και της Κυκλικής Οικονομίας, μέσα από την συμφωνία εξαγοράς που επήλθε ανάμεσα στον Όμιλο Motor Οil και την ΗΛΕΚΤΩΡ. Μια κίνηση στοχευμένη στρατηγικά στις συνεχείς πρωτοβουλίες του Ομίλου, για ένα μέλλον πιο βιώσιμο. Για ένα αύριο πιο πράσινο.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με εξειδίκευση στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με καθετοποιημένη λειτουργία, η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, στην παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και στην αξιοποίηση βιομάζας.

Το 2023 ο Όμιλος ΗΛΕΚΤΩΡ διέθετε σε λειτουργία 4 μονάδες επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων ετήσιας δυναμικότητας άνω των 700.000 τόνων, 2 μονάδες επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων, καθώς και 4 έργα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 33 MW.

Το 2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ ανέλαβε κατασκευαστικές συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 51,4 εκατ. ευρώ (μερίδιο της ΗΛΕΚΤΩΡ) και αντικείμενο λειτουργίας 28,6 εκατ. ευρώ (συν 34,5 εκατ. ευρώ δικαιώματα προαίρεσης), είτε αυτόνομα, είτε μέσω κοινοπραξιών.

Επίσης, ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος (εκκρεμεί η σχετική υπογραφή) σε συμβάσεις έργων ύψους 51,5 εκατ. ευρώ (μερίδιο ΗΛΕΚΤΩΡ). Στις 31.12.2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. είχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευής έργων ύψους 75,1 εκατ. ευρώ (εταιρική μετοχή) και λειτουργικό ανεκτέλεστο 36,5 ευρώ εκατ. (μερίδιο της εταιρείας εκτός ιδιωτικών συμβάσεων/επενδύσεων και έργων παραχώρησης/ΑΠΕ), και επιπλέον 61,5 εκατ. ευρώ (μετοχή της εταιρείας) δικαιώματα προαίρεσης».

Η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην ενεργειακή εκμετάλλευση του βιοαερίου που παράγεται σε χώρους υγειονομικής ταφής και μεταξύ των έργων που ξεχωρίζουν ανήκουν η μελέτη, κατασκευή και πολυετή λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) των Άνω Λιοσίων στη Φυλή, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στον κόσμο, εγκατεστημένης ισχύος 24 MW. Επιπλέον, η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετέχει και υποστηρίζει πολυάριθμες πρωτοβουλίες Ανακύκλωσης στην Πηγή.

Η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της προς το επενδυτικό κοινό της 22ας Μαΐου 2024, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 10ης Ιουνίου 2024, παρείχε ειδική άδεια προκειμένου η θυγατρική της με την επωνυμία MANETIAL LIMITED να προβεί σε απόκτηση ποσοστού 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» («ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έδωσε την έγκρισή του προκειμένου η MANETIAL LIMITED (Αγοραστής) να καταρτίσει Σύμβαση Αγοραπωλησίας για την απόκτηση 185.793 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κυριότητος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Πωλητής και συμβαλλόμενο μέρος) έναντι ποσού Ευρώ 114.731.111,11. Οι εν λόγω 185.793 μετοχές αντιστοιχούν στο 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η πρώτη συμμετέχει με ποσοστό 29,87% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης, σύμφωνα με οριζόμενα στα άρθρα 99 έως και 101 του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2024, έκρινε το τίμημα των Ευρώ 114.731.111,11 για την απόκτηση μέσω της MANETIAL LIMITED του 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ως δίκαιο και εύλογο για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών το ποσό των 114.731.111,11 Ευρώ, όπως θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους στις συναλλαγές αυτού του είδους οι οποίοι προβλέπονται στο σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, ανταποκρίνεται στην εύλογη αγοραία αξία του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η έκθεση αξιολόγησης της Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2024.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πραγματοποίηση της παραπάνω συναλλαγής και μεταβίβασης των 185.793 μετοχών εκδόσεως ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ν.4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v