Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκινά η Avax

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο 24 μήνες ενώ οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται με κατώτατη τιμή αγοράς €0,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €4,00 ανά μετοχή.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκινά η Avax

H ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.06.2023.

Υπενθυμίζεται ότι το ως άνω Πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς έως 10.000.000 ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με κατώτατη τιμή αγοράς €0,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €4,00 ανά μετοχή.

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13.06.2025

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v