Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκρηξη κερδοφορίας λόγω ανατιμήσεων από την Coca Cola 3Ε

Πόσα κιβώτια Coca Cola ήπιαμε πέρυσι, ποια η στόχευση τη φετινή χρονιά, το ταμείο και οι ανοικτές υποθέσεις με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Εκρηξη κερδοφορίας λόγω ανατιμήσεων από την Coca Cola 3Ε

Η περασμένη χρονιά ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την Coca Cola 3E. Πούλησε 119,6 εκατομμύρια κιβώτια προϊόντων -σ.σ. 6,9 εκατ. κιβώτια ή 6,12% περισσότερα από το 2022. Τα έσοδά της ξεπέρασαν τα 669,4 εκατ. ευρώ -95,9 εκατ. ευρώ ή 16,72% υψηλότερα από το 2022. Όσο για τα καθαρά της κέρδη αυξήθηκαν 65% στα 43,9 εκατ. ευρώ, τα χρηματικά διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν στα 66,8 εκατ. ευρώ από 29,2 εκατ. ευρώ και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κινήθηκαν στα 29,5 εκατ. ευρώ από 25,8 εκατ. ευρώ το 2022.

Σε αυτές τις επιδόσεις σίγουρα βοήθησε η είσοδός της στην αγορά της μπίρας από την 1η Ιανουαρίου του 2023 μέσα από μία αποκλειστική, μακροπρόθεσμη συμφωνία με την AB InBev (σ.σ. Corona, Stella Artois και Bud). Η συνεργασία περιλαμβάνει πωλήσεις, διανομή, trade marketing κ.ά.

Επίσης, από τον Μάρτιο του 2023, η εταιρεία, που έχει μηδενικό δανεισμό, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο των ανθρακούχων ποτών για ενήλικες με την εμπορία των προϊόντων Three Cents.

Οι καλές επιδόσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στο απασχολούμενο προσωπικό της, που αυξήθηκε στα 1.634 άτομα (το 2022 ήταν 1.550) και στο προς διανομή μέρισμα. Για τη χρήση του 2023 θα διανείμει 39,4 εκατ. ευρώ στους μετόχους της και 2,7 εκατ. ευρώ στους υπαλλήλους της, που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής κινήτρων.

Στη χρήση του 2022, η εταιρεία είχε διανείμει στους μετόχους της 24,726 εκατ. ευρώ και 1,937 εκατ. ευρώ στους υπαλλήλους της εταιρείας που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων κινήτρων MIP.

Η εταιρεία έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα παροχών μετοχικών τίτλων, το Coca-Cola HBC Πρόγραμμα Παροχής Μετοχών, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα παροχής μετοχικών τίτλων στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν 1% έως 15% του μισθού τους σε κοινές μετοχές της Coca-Cola Hellenic, συνεισφέροντας στο πρόγραμμα σε μηνιαία βάση. Η Εταιρεία αντιστοιχεί τις εισφορές των υπαλλήλων με μία ετήσια εργοδοτική εισφορά που ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% του μισθού τους, η οποία γίνεται τον Δεκέμβριο και οι αντίστοιχες μετοχές που αγοράζονται τον Δεκέμβριο κατοχυρώνονται άμεσα. Η χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθε σε €1,1 εκατ. (2022: €0,4 εκατ.).

Για τη φετινή χρονιά η διοίκησή της αναμένει ότι το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα θα παραμείνει ευμετάβλητο, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2023. Παρά όμως το γεμάτο προκλήσεις μακροοικονομικό και εμπορικό περιβάλλον, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της.

Εντός του έτους υπάρχουν σε εξέλιξη δύο δικαστικές διαδικασίες, ως απόρροια αντίστοιχων υποθέσεων που είχαν απασχολήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η πρώτη υπόθεση είναι του 2019 και αναμένεται η απόφαση από το Δικαστήριο. Το 2019 ανταγωνιστής της εταιρείας είχε καταθέσει αγωγή διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 10.168.853 ευρώ. Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκδόθηκε στις 16.07.2021, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ως άνω αγωγή και αναγνωρίσθηκε ότι η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 859.413,75 ευρώ νομιμοτόκως από 31.12.2003 και 13.000 ευρώ ως δικαστική δαπάνη.

Η Coca Cοla 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ αλλά και ο ενάγων έχουν ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης. Και οι δύο αυτές εφέσεις συζητήθηκαν ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 19 Ιανουαρίου του 2023 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά το πρόστιμο ύψους 10,3 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία τον Νοέμβριο του 2022, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία προέβη σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην ελληνική αγορά επιτόπιας κατανάλωσης για τα αναψυκτικά colas και non-colas.

Το εν λόγω πρόστιμο καταβλήθηκε στις 19/05/2023. Η εταιρεία διαφωνεί απόλυτα με την εν λόγω απόφαση και έχει καταθέσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιορισθεί για την 26η Σεπτεμβρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v