Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Οι όροι για την εξαγορά του 20% της MHV

Η αγορά των μετοχών θα πρέπει να έχει συντελεστεί, εκτός εάν συμφωνήσουν άλλως τα μέρη, μέχρι την 31η Μαΐου 2025. Σε δόσεις το τίμημα. Επιβεβαιώνεται το Euro2day.gr.

Prodea: Οι όροι για την εξαγορά του 20% της MHV

Επιβεβαιώνει η εισηγμένη με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο τα όσα έγραψε η στήλη Χαμαιλέων για την εξαγορά του 20% της MHV Mediterranean Hospitality Ventures PLC. Αναλυτικά: 

Η «Prodea Investment» (η «Εταιρεία») σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν σχετικού δημοσιεύματος στον ηλεκτρονικό τύπο και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τον Ν. 3556/2007, ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018, σχετικά με την παροχή άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών υπό αίρεση, με την εταιρεία «Flowpulse Limited» με βάση την οποία η Εταιρεία θα αγοράσει υπό την προϋπόθεση πλήρωσης της κατωτέρω αναφερόμενης αίρεσης και στο πλαίσιο ιδιωτικού takeover bid/διαδικασίας υποχρεωτικής πρότασης εξαγοράς μετοχών, ως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της «MHV Mediterranean Hospitality Ventures PLC», από την «Flowpulse Limited», τις μετοχές που κατέχει η τελευταία στην εταιρεία «MHV Mediterranean Hospitality Ventures PLC», οι οποίες αντιστοιχούν ως έγγιστα στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της και οι οποίες έχουν εισαχθεί στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Emerging Companies Market of the Cyprus Stock Exchange).

Η αγορά των μετοχών θα πρέπει να έχει συντελεστεί, εκτός εάν συμφωνήσουν άλλως τα μέρη, μέχρι την 31η Μαΐου 2025, υπό την αίρεση ότι θα συντελεστούν γεγονότα που θα καθιστούν τη συναλλαγή εφικτή.

Εάν η αίρεση δεν πληρωθεί κατά τρόπο (ευλόγως) ικανοποιητικό για την Εταιρεία ή παρέλθει η 31η Μαΐου 2025, χωρίς να πληρωθεί η αίρεση και δεν έχουν συμφωνήσει άλλως τα μέρη, η σύμβαση θα λήξει αζημίως.

Το συνολικό τίμημα, ποσού 92,4 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί σταδιακά σε δόσεις και είναι αναλογικό με τα αντίστοιχο τίμημα και τις δόσεις αποπληρωμής, που συμφώνησε η Εταιρεία να καταβάλλει στην εταιρεία Ascetico Limited για την απόκτηση του 55% της «MHV Mediterranean Hospitality Ventures PLC».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v