Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Σημαντική κάμψη στα κέρδη

Κατά 43% υποχώρησαν τα κέρδη της Μπουτάρης το 2002, διαμορφούμενα στα 1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 1,76 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι πωλήσεις της εταιρίας σημείωσαν αύξηση 5,7% και ανήλθαν στα 29,9 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 28,28 εκατ. ευρώ του 2001.

Μπουτάρης: Σημαντική κάμψη στα κέρδη
Αύξηση των πωλήσεων και κάμψη της κερδοφορίας σημείωσε η Μπουτάρης κατά τη χρήση του 2002.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας οι πωλήσεις στο εξεταζόμενο διάστημα αυξήθηκαν κατά 5,7% και ανήλθαν στα 29,9 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 28,28 εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας παρουσίασαν κάμψη της τάξεως του 43%, διαμορφούμενα στα 1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 1,76 εκατ. ευρώ του 2001.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ενισχύθηκαν κατά 10%, καθώς έφτασαν στα 2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 1,89 εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης, ενώ αύξηση 23% παρουσιάζουν και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, διαμορφούμενα στα 8 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 6,59 εκατ. ευρώ του 2001.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v