Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Κέρδη έναντι ζημιών στη χρήση 2007

Κέρδη έναντι ζημιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εμφάνισε στο σύνολο της οικονομικής χρήσης του 2007 η Βαράγκης, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία.

Βαράγκης: Κέρδη έναντι ζημιών στη χρήση 2007
Κέρδη έναντι ζημιών τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εμφάνισε στο σύνολο της οικονομικής χρήσης του 2007 η Βαράγκης, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν το 2007 στις 150,91 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 320,18 χιλ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν στις 986,99 χιλ. ευρώ από 106,96 χιλ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Το ίδιο διάστημα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 11,35 εκατ. ευρώ έναντι 10,95 εκατ. ευρώ του 2006, σημειώνοντας αύξηση 3,66%.

Σε επίπεδο μητρικής, η εταιρία εμφάνισε το 2007 κέρδη 138,55 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 301,35 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν στις 950,75 χιλ. ευρώ από 103,37 χιλ. ευρώ το 2006.

Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών της μητρικής, στο σύνολο του 2007 ανήλθε στα 11,03 εκατ. ευρώ από 10,77 εκατ. ευρώ το 2006, εμφανίζοντας βελτίωση 2,48%.

Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το 2008 τα οικονομικά μεγέθη θα παρουσιάσουν περαιτέρω βελτίωση δεδομένου ότι οι επενδύσεις αρχίζουν και αποδίδουν, υπάρχει σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ειδικών επαγγελματικών έργων, και τα προϊόντα που διατίθενται έχουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία η οποία αντικατοπτρίζεται σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v