Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Απορρόφηση της θυγατρικής Νίκας Σπάρτη

Απόφαση για τη συγχώνευση της Νίκας ΑΒΕΕ με τη θυγατρική Νίκας Σπάρτη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Αλλαντικών, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, έλαβαν σήμερα τα διοικητικά συμβούλια των δυο εταιριών.

Νίκας: Απορρόφηση της θυγατρικής Νίκας Σπάρτη
Απόφαση για τη συγχώνευση της Νίκας ΑΒΕΕ με τη θυγατρική Νίκας Σπάρτη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Αλλαντικών, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, έλαβαν σήμερα τα διοικητικά συμβούλια των δυο εταιριών.

Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα τον εξορθολογισμό της δομής του Ομίλου και στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού αναδιοργάνωσης του Ομίλου.

Ως Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Αυγούστου 2008.
 
H πραγματοποίηση της συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί υπό την αίρεση λήψης όλων των απαραίτητων εταιρικών αποφάσεων (κατάρτιση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, αποφάσεις αρμοδίων εταιρικών οργάνων), τήρησης νομίμων διατυπώσεων και λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v