Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και νέας τριμελής Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Βαράγκης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23/06/2009.

Βαράγκης: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και νέας τριμελής Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Βαράγκης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23/06/2009.

Ειδικότερα, το νέο Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:

1. κ. Δημήτριος Βαράγκης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. κ. Πέτρος Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. κα. Ελένη Βαράγκη, μη εκτελεστικό μέλος
4. κ. Εμμανουήλ Μαργωμένος, μη εκτελεστικό μέλος
5. κ. Γεώργιος Πούπλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. κ. Χαράλαμπος Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία τoυ ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011.

Επιπλέον, εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. Ε. Μαργωμένο, Χ. Ψυντρίδη και Γ. Πούπλη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v