Νίκας: Στα 3,5 εκ. τα κέρδη στη μητρική

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Νίκας σε επίπεδο μητρικής για το 2009 ανήλθαν σε κέρδη 3,5 εκατ. έναντι ζημιών 3,7 εκατ. στο 2008.  Στον όμιλο οι ζημιές συρρικνώθηκαν στα 695 χιλ. έναντι ζημιών 6 εκατ. το 2008

Νίκας: Στα 3,5 εκ. τα κέρδη στη μητρική
Ο κύκλος εργασιών της Νίκας ανήλθε στη χρήση 2009 σε ευρώ 95,6 εκατ. έναντι ευρώ 96,0 εκατ. στη χρήση 2008 καταγράφοντας οριακή μείωση.
 
Ενισχυμένο κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζεται το περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο διαμορφώθηκε στο 36,9% επί του κύκλου εργασιών έναντι 29,2% το 2008 και ανήλθε σε ευρώ 35,2 εκατ. στο 2009 έναντι ευρώ 28,0 εκατ. στο 2008.

Αύξηση κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν στη χρήση 2009 σε ευρώ 10,2 εκατ. έναντι ευρώ 1,3 εκατ. το 2008.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 6,7 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 1,9 εκατ. το 2008 ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) της χρήσης 2009 ανήλθαν σε κέρδη 3,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 3,7 εκατ. στο 2008.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα ευρώ 98,3 εκατ. στο 2009 έναντι ευρώ 100,4 εκατ. στο 2008. Ενισχυμένο κατά 23,7% εμφανίζεται το μικτό κέρδος, το οποίο ανήλθε σε ευρώ 35,9 εκατ. έναντι ευρώ 29 εκατ. στο 2008 και διαμορφώθηκε σε 36,5% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 28,9% του 2008.

Αύξηση κατέγραψε το EBITDA, το οποίο ανήλθε σε κέρδη ευρώ 7,9 εκατ. στο 2009 έναντι κερδών ευρώ 262 χιλ. το 2008. Αναστροφή κατέγραψε το EBIT το οποίο διαμορφώθηκε σε κέρδη ευρώ 3,4 εκατ. στο 2009 έναντι ζημιών ευρώ 3,8 εκατ. το 2008. Το EBT διαμορφώθηκε σε ζημιές ευρώ 695 χιλ. έναντι ζημιών ευρώ 6,0 εκατ. το 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v