Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Παραίτηση μέλους του Δ.Σ.

Η Βαράγκης γνωστοποιεί την νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν της παραίτησης του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Π. Παπανικολάου την οποία και αποδέχτηκε.

Βαράγκης: Παραίτηση μέλους του Δ.Σ.
Η Βαράγκης γνωστοποιεί την νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν της παραίτησης του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Π. Παπανικολάου την οποία και αποδέχτηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 30.9.2010 απόφασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. κ. Δημήτριος Βαράγκης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. κ. Γεώργιος Πούπλης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. κα. Ελένη Βαράγκη, μη εκτελεστικό μέλος
4. κ. Εμμανουήλ Μαργωμένος, μη εκτελεστικό μέλος,
5. κ. Χαράλαμπος Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ως άνω ανασυγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου όπως έχει οριστεί στην από 23.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας εξακολουθεί να ισχύει, ήτοι λήγει την 30.6.2014.

Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής χορηγούνται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Βαράγκη, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v