Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβιεμέκ: Προς αύξηση κεφαλαίου κατά 850.306 ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 850.306,56 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού θα προτείνει το Δ.Σ. της Ελβιεμέκ στην έκτακτη της 30ης/7/2012.

Ελβιεμέκ: Προς αύξηση κεφαλαίου κατά 850.306 ευρώ
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 850.306,56 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» θα προτείνει το Δ.Σ. της Ελβιεμέκ στην έκτακτη γενική συνέλευση της 30ης/7/2012.

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 11.266.561,92 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.085.888 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,59 ευρώ εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v