Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εως 28 Ιουνίου οι αιτήσεις για το επαγγελματικό μεταπτυχιακό «Digital Transformation»

Το πρόγραμμα ιδρύθηκε από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Eurobank. Σε ποιους τομείς εστιάζει.

Εως 28 Ιουνίου οι αιτήσεις για το επαγγελματικό μεταπτυχιακό «Digital Transformation»

Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΜΣ) με τίτλο «Digital Transformation / Ψηφιακός Μετασχηματισμός» που ιδρύθηκε από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε συνεργασία με την Εurobank, ξεκινά το Φθινόπωρο του 2024 και δέχεται αιτήσεις με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 28/6/2024.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σκοπός του Προγράμματος είναι η ειδίκευση αποφοίτων ΑΕΙ που προέρχονται από κατευθύνσεις θετικών επιστημών, μηχανικών, πληροφορικής, διοικητικής και οικονομικής επιστήμης, στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στόχος του είναι να συνεισφέρει στην κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, να συνεισφέρει στην εκπαίδευση των στελεχών του τραπεζικού Ομίλου με τον οποίο συνδιοργανώνεται, ο οποίος αποτελεί τον βασικό φορέα χρηματοδότησης του προγράμματος.

Τα γνωστικά πεδία στα οποία εστιάζει το Πρόγραμμα αποτελούνται από τέσσερις βασικούς τομείς:

  • Υπολογιστικές Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρηματική Αναλυτική
  • Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
  • Διοίκηση Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακή Καινοτομία

Οι απόφοιτοί του θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, όπως η εξοικείωση με τα κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής, επιχειρησιακής έρευνας, στατιστικής, επιχειρηματικής αναλυτικής, προκειμένου να παρακολουθούν τις ακαδημαϊκές και εμπειρικές εξελίξεις στους ταχύτατα μεταβαλλόμενους χώρους του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων ενός οργανισμού, να υποστηρίξουν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων με υπολογιστικά μοντέλα και δεδομένα, να δημιουργήσουν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές και να οργανώσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο προς πτυχίο Master of Science (MSc) στο αντικείμενο του Digital Transformation / Ψηφιακός Μετασχηματισμός, ενώ ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 35. Οι 10 εξ αυτών προτείνονται από τον χρηματοδοτικό φορέα. Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από το ΟΠΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος.

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, με αφορμή την ίδρυση του νέου προγράμματος, δήλωσε:

«Το νέο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις νέες και μεταβαλλόμενες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Αποτελεί τρανή απόδειξη του στρατηγικού προσανατολισμού του ΟΠΑ στην εξωστρέφεια και στις σημαντικές και ουσιώδεις συνεργασίες που με συνέπεια υλοποιούμε μαζί με φορείς και επιχειρήσεις. Τα οφέλη είναι πολλαπλά: πρώτιστα για τις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τους απόφοιτους των πανεπιστημίων, που με χαμηλό κόστος έχουν πρόσβαση σε πολύ υψηλού επιπέδου προγράμματα με διεθνή αντίκτυπο και αποτελεσματικότητα στην εύρεση εξειδικευμένης εργασίας με μεγάλες προοπτικές επιτυχημένης καριέρας. Ακολούθως, στις ίδιες τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην Παιδεία και στη σύμπραξη με κορυφαίας ποιότητας Πανεπιστήμια, ώστε να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους με επιτυχία στο παρόν και στο μέλλον. Τέλος, στην ίδια την οικονομία της χώρας, ώστε να αποτελείται από ικανά και εξειδικευμένα στελέχη, αλλά και από σημαντικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, ώστε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε υψηλή προστιθέμενη αξία στο παραγωγικό και συναλλακτικό οικοσύστημα και στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της».

H Προκήρυξη του Προγράμματος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://bit.ly/4enpm5r

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://www.dept.aueb.gr/el/digitaltransformation

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v