Με νέους κωδικούς στο ΧΑ η R Energy 1

Από τις 14 Ιανουαρίου 2019 και μετά η εταιρεία θα διαπραγματεύεται με νέους κωδικούς ISIN -CFI & FISN.

Με νέους κωδικούς στο ΧΑ η R Energy 1

H εταιρεία R Energy 1 SA με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και κατόπιν συνεννόησης με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και, για όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, θα ήθελε να ενημερώσει από τις 14 Ιανουαρίου 2019 και μετά η εταιρεία θα διαπραγματεύεται με νέους κωδικούς ISIN -CFI & FISN και συγκεκριμένα :

Κωδικός ISIN: GRS807003017

Κωδικός CFI : ESVUFR

Κωδικός FISN: R ENER/REG SHS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v