Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καράτζης: Αίτημα για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Αίτημα διαγραφής από τη Καράτζης του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 14.679.792 μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,68 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Καράτζης: Αίτημα για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ
Η «Καράτζης» ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 19 Ιουνίου 2020 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, υπέβαλε σήμερα, 19 Ιουνίου 2019, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 14.679.792 μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,68 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v