Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Από 16 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1439/μετοχή

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022.

ΕΧΑΕ: Από 16 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1439/μετοχή

Η ΕΧΑΕ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2 Ιουνίου 2022, το μέρισμα για τη χρήση 2021 ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Το άνω ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 597.505 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, και διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,1515 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 (αποκοπή Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,007575 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,143925 ευρώ ανά μετοχή.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v