Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των μετοχών στη ρυθμιζόμενη σγορά του ΧΑ

Ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Alpha Trust: Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των μετοχών στη ρυθμιζόμενη σγορά του ΧΑ

Η «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 01.0.7.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 01.07.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 3.114.144 υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με την από 22.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 25.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Εφεξής το «Χ.Α.»).

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. παρουσιάζεται ακολούθως:

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v