Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ερχεται αύξηση φόρων σε Αμοιβαία Κεφάλαια και ΑΕΕΑΠ

Πώς η άνοδος των ευρωεπιτοκίων αυξάνει τις φορολογικές επιβαρύνσεις για Α/Κ, εταιρείες επενδύσεων και ΑΕΕΑΠ. Γιατί εμφανίζονται καθησυχαστικοί οι παράγοντες της αγοράς.

Ερχεται αύξηση φόρων σε Αμοιβαία Κεφάλαια και ΑΕΕΑΠ

Ενόψει αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων βρίσκονται οι μεριδιούχοι των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και οι μέτοχοι των ΑΕΕΧ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) και των ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας που παρουσιάζει το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ειδικότερα, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από το 2019, οι θεσμικοί επενδυτές φορολογούνται επί του ενεργητικού τους και ειδικότερα:

  • Τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων με το 10% του επιτοκίου κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
  • Τα Ομολογιακά Α/Κ με συντελεστή: 10% x (επιτόκιο EKT + 0,25).
  • Τα Μικτά Α/Κ με συντελεστή: 10% x (επιτόκιο ΕΚΤ + 0,50).
  • Τα Μετοχικά Α/Κ, οι ΑΕΕΧ και οι ΑΕΕΑΠ με συντελεστή: 10% x (επιτόκιο ΕΚΤ + 1).

Το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ ήταν μηδενικό οδηγούσε στους χαμηλότερους δυνατούς συντελεστές φορολόγησης τα εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια και ειδικότερα σε μηδενικό συντελεστή τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, σε 0,025% επί του ενεργητικού για τα Ομολογιακά Α/Κ, σε 0,05% για τα Μικτά και σε 0,1% για τα Μετοχικά Α/Κ, τις ΑΕΕΧ και τις ΑΕΕΑΠ.

Τα πράγματα ωστόσο διαφοροποιούνται από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποφασίσει να ακολουθήσει περιοριστική νομισματική πολιτική, ανεβάζοντας ήδη το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης στο 1,25%, με τους αναλυτές να υποστηρίζουν πως αυτό θα μπορούσε να φτάσει έως και το 3% μέσα στο 2023.

Έτσι, με βάση το τρέχον επιτόκιο του 1,25%, ο συντελεστής φορολόγησης επί του ενεργητικού ανεβαίνει από το 0% στο 0,125% για τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, από το 0,025% στο 0,15% για τα Ομολογιακά Α/Κ, από το 0,05% στο 0,175% για τα Μικτά Α/Κ και από το 0,1% στο 0,225% για τα Μετοχικά Α/Κ, τις ΑΕΕΧ και τις ΑΕΕΑΠ.

Επίσης, σε περίπτωση που το βασικό επιτόκιο ανεβεί κάποια στιγμή π.χ. στο 3%, τότε οι συντελεστές φορολόγησης επί του ενεργητικού θα ανεβούν περαιτέρω και θα διαμορφωθούν σε 0,3% για τα Διαχείρισης Διαθεσίμων, σε 0,325% για τα Ομολογιακά Α/Κ, σε 0,35% για τα Μικτά και σε 0,4% για τα Μετοχικά.

Παράγοντες της αγοράς με τους οποίους επικοινώνησε το Euro2day.gr αναγνώρισαν μεν ότι ο αυξημένος φορολογικός συντελεστής αποτελεί σίγουρα αρνητική εξέλιξη, στην οποία όμως δεν έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση τηρώντας καθησυχαστική στάση, καθώς:

  • Πρώτον, οι επιβαλλόμενοι συντελεστές φορολόγησης ήταν πολύ υψηλότεροι από τους τρέχοντες κατά την περίοδο 2016-2019 (άνω του 0,6% επί του ενεργητικού).
  • Δεύτερον, επειδή τα αυξημένα επιτόκια της ΕΚΤ λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια του οποίου τα yields των ομολόγων ανεβαίνουν (οπότε θα αυξηθούν και τα έσοδα από τόκους των μεριδιούχων στα Ομολογιακά Α/Κ), όπως πιθανότατα θα ανεβούν τόσο τα μερίσματα των εταιρειών στα Μετοχικά Α/Κ, όσο και τα ενοίκια των ακινήτων στις ΑΕΕΑΠ.
  • Τρίτον, γιατί σε μια περίοδο σημαντικών αβεβαιοτήτων και διακυμάνσεων όπως η τρέχουσα, μια περιορισμένη επιβάρυνση του συντελεστή φορολόγησης επί του ενεργητικού δεν πρόκειται να επιφέρει αξιοσημείωτη διαφοροποίηση στις επιλογές των επενδυτών.
  • Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τα τελευταία χρόνια έχει λάβει χώρα μια σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων που σχετίζονται άμεσα ή/και έμμεσα με τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις (π.χ. κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, μείωση εταιρικού φορολογικού συντελεστή, κ.λπ.) ενώ σχεδιάζεται επίσης και η κατάργηση του φόρου επί των τόκων στα εταιρικά ομόλογα για τους Έλληνες επενδυτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v