Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε ποιες εισηγμένες «λιμνάζει» ρευστότητα δύο δισ. ευρώ

Οι εταιρείες που εμφανίζουν «περίσσευμα» μετρητών, σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις. Ποιοι όμιλοι αύξησαν τις επενδύσεις τους, τι σήμα στέλνουν για τη συνέχεια. Αναλυτικός πίνακας.

Σε ποιες εισηγμένες «λιμνάζει» ρευστότητα δύο δισ. ευρώ

Με βάση τις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων, στις 30 Ιουνίου του 2022 υπήρχαν 31 εταιρείες (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) που διέθεταν θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash) και στις οποίες «περίσσευαν» αθροιστικά μετρητά της τάξεως των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, θετικό καθαρό ταμείο (αρνητικός καθαρός δανεισμός) σε μια εταιρεία υπάρχει όταν τα διαθέσιμά της (συν τις χρηματοοικονομικές της επενδύσεις) υπερβαίνουν το άθροισμα των δανειακών της υποχρεώσεων, είτε αυτές είναι βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες.

Η ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείου αποτελεί ισχυρότατη ένδειξη για άριστο επίπεδο ρευστότητας (πολλές φορές πλεονάζουσας), άρα μια τέτοια εταιρεία εμφανίζεται να έχει:

 1. Μεγάλες αντοχές για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων.
 2. Πόρους για να χρηματοδοτήσει επενδυτικά-αναπτυξιακά προγράμματα.
 3. Ευχέρεια να προχωρεί σε αξιοσημείωτες χρηματικές διανομές προς τους μετόχους της (μερίσματα, ή/και επιστροφές κεφαλαίου).

Σε σύγκριση με την 31/12/2022, οι εισηγμένες με θετικό καθαρό ταμείο εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένες καθώς από τη μία πλευρά προστέθηκαν οι ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΕΚΤΕΡ και Ίλυδα, από την άλλη πλευρά ωστόσο:

 • Αποχώρησε από το ταμπλό του ΧΑ η Ευρωπαϊκή Πίστη, ενώ ο Μουσικός Οίκος Νάκα δεν έχει εκδώσει ακόμη λογιστικές καταστάσεις για την 30ή Ιουνίου (έως τέλη Οκτωβρίου)
 • Εταιρείες όπως τα Πλαστικά Θράκης, η Flexopack, η Π. Πετρόπουλος, η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων και η CNL Capital είτε προχώρησαν σε σημαντικές επενδύσεις είτε είδαν το κεφάλαιο κίνησής τους να επιδεινώνεται λόγω των αυξημένων τιμών στα εμπορεύματα, οπότε από «Net Cash» πέρασαν σε κατάσταση πολύ περιορισμένου καθαρού δανεισμού.

Επιπλέον, η ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείου -αν και γενικότερα αποτελεί θετικό στοιχείο για την εταιρεία- δεν αποτελεί αυτοσκοπό, με αποτέλεσμα αρκετές διοικήσεις να έχουν επιλέξει τον δρόμο των επενδύσεων, των εξαγορών άλλων εταιρειών και των υψηλότερων χρηματικών διανομών προς τους μετόχους τους.

Πώς πρόκειται όμως να χρησιμοποιήσουν την «υπερβάλλουσα ρευστότητά» τους, οι εισηγμένες εταιρείες;

 • Η διοίκηση της καπνοβιομηχανίας Καρέλια δήλωσε ότι δεν αναμένεται κάποια αλλαγή πολιτικής, π.χ. μέσα από μια μεγάλη επιστροφή κεφαλαίου, ενώ η Jumbo κατά τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει δραστικά το ύψος των χρηματικών διανομών προς τους μετόχους της, χωρίς ωστόσο να μοιράζει ποσά υψηλότερα των ετήσιων κερδών της.
 • Η ΕΧΑΕ χρησιμοποιεί ένα τμήμα των μετρητών της ως «εποπτικά κεφάλαια» και με ένα άλλο ενισχύει τις χρηματικές διανομές προς τους μετόχους της όποτε το κρίνει απαραίτητο.
 • Το Πλαίσιο θεωρεί την ύπαρξη ισχυρής ρευστότητας ως μέσο άμυνας απέναντι στον ανταγωνισμό (π.χ. ικανότητα να ακολουθήσει έναν ενδεχόμενο πόλεμο τιμών) ενώ παράλληλα επενδύει και μοιράζει μερίσματα.
 • Η ασφαλιστική εταιρεία Interlife χρησιμοποιεί τα μετρητά της για να υπερκαλύπτει τους απαιτούμενους εποπτικούς της δείκτες.
 • ΟΛΠ, ΟΛΘ και ΕΥΔΑΠ καλούνται μέσα στα επόμενα χρόνια να χρηματοδοτήσουν υψηλά επενδυτικά προγράμματα και το υψηλό θετικό καθαρό τους ταμείο τους το επιτρέπει, παράλληλα με τη διανομή ικανοποιητικών μερισμάτων.
 • Στον κλάδο της πληροφορικής, εταιρείες όπως η Epsilon Net, η Entersoft και η Profile συνδυάζουν κινήσεις εξαγορών μέσα από τις υψηλές θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγουν.
 • Η Alpha Αστικά Ακίνητα αποφάσισε μέσα στο καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη χρηματική διανομή προς τους μετόχους της, καθώς ρευστοποίησε τα ακίνητά της και επανατοποθετήθηκε σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της δραστηριότητάς της.
 • H Quest Holdings θα συνεχίσει το επενδυτικό της πρόγραμμα (γύρω στα 60 εκατ. ευρώ φέτος) χωρίς να αποκλείεται και κάποια εξαγορά ή επέκταση σε νέα δραστηριότητα.
 • Τα Πλαστικά Κρήτης διατηρούν υψηλό θετικό καθαρό ταμείο παρά τις υψηλές επενδύσεις που πραγματοποιούν ανά τον κόσμο, ενώ Centric, Τεχνική Ολυμπιακή και Intracom βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων επενδυτικών ανοιγμάτων.
 • Η ΚΡΙ-ΚΡΙ καταφέρνει να υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις διατηρώντας πολύ ισχυρή ρευστότητα, ενώ η AS Company θεωρεί την υψηλή της ρευστότητα ως όπλο για την ασφάλεια της εταιρείας και καύσιμο για μια ενδεχόμενη εξαγορά.
 • Τέλος, η Mevaco βρήκε… φλέβα χρυσού στις κατασκευές βάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα και συνεχίζει να επενδύει στον συγκεκριμένο τομέα σε ό,τι αφορά την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας της.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v