Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Lavipharm

Αφορά τη δημόσια προσφορά έως 170.588.235 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, για την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €57.999.999.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Lavipharm
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 971η/24.11.2022 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «LAVIPHARM A.E.» σχετικά με τη δημόσια προσφορά έως 170.588.235 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, για την άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 57.999.999, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v