Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Από 2 Φεβρουαρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Intrakat: Από 2 Φεβρουαρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η «INTRAKAT»  ανακοινώνει ότι: (α) Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της την Τρίτη, 31.01.2023, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 85.470.086 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση»), όπως αποφασίστηκε από τη μετ΄αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 1.12.2022 και

(β) την Πέμπτη, 02.02.2023 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους € 100.000.000,62, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου € 1.000.000,00, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8: «Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων» του εγκριθέντος, κατά την από 22 Δεκεμβρίου 2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v