Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Η τιμολογιακή πολιτική της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading

Μέλη που είναι ταυτόχρονα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων και Ειδικοί Διαπραγματευτές είτε στην Αγορά Αξιών, είτε στην Αγορά Παραγώγων, είτε και στις δύο Αγορές, δικαιούνται δύο Trading Sessions δωρεάν.

ΧΑ: Η τιμολογιακή πολιτική της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading

H Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την τροποποίηση των Αποφάσεων 21 & 24, αναφορικά με την νέα Υπηρεσία ATHEX FIX Trading, την περιγραφή της υπηρεσίας αυτής σε τεχνικό και δικτυακό επίπεδο καθώς και την αποτύπωση της τιμολογιακής πολιτικής διάθεσής της από το ΧΑ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ATHEX FIX Trading

Η τιμολογιακή  πολιτική της Υπηρεσίας ATHEX FIX Trading είναι η εξής:

  • Για κάθε Trading Session €2.400 / έτος
  • Για κάθε Drop Copy Session  €1.200 / έτος

Ταυτόχρονα:

  • Όσα Μέλη της Αγοράς Αξιών έχουν και την ιδιότητα του Μέλους της Αγοράς Παραγώγων, θα δικαιούνται ένα (1) Trading Session δωρεάν.
  • Όσα Μέλη ασκούν Ειδική Διαπραγμάτευση είτε στην Αγορά Αξιών, είτε σε αυτή των Παραγώγων, είτε και στις δύο Αγορές, θα δικαιούνται ένα (1) Trading Session δωρεάν.

Συνεπεία των παραπάνω, τα Μέλη που είναι ταυτόχρονα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων και Ειδικοί Διαπραγματευτές είτε στην Αγορά Αξιών, είτε στην Αγορά Παραγώγων, είτε και στις δύο Αγορές, δικαιούνται δύο (2) Trading Sessions δωρεάν.

Τέλος, για τον τρόπο επιλογής σύνδεσης του Μέλους μέσω Internet, η υλοποίηση του κάθε IPSec VPN tunnel τόσο για το περιβάλλον δοκιμών (UAT) όσο και για το περιβάλλον παραγωγής (Production) θα έχει πάγιο μηνιαίο τέλος διασύνδεσης 275€ και πάγιο τέλος υλοποίησης (one-off fee) όπως καθορίζεται σήμερα στην Απόφαση 24 ΔΣ ΧΑ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2023

Το ΧΑ κατανοώντας το κόστος μετάβασης των Μελών, αποφάσισε για το ημερολογιακό έτος 2023, να παρέχεται σε όλα τα Μέλη Διαπραγμάτευσης δωρεάν:

  • ένα (1) Τrading Session &
  • ένα (1) Drop Copy Session 
Επομένως, για το ημερολογιακό έτος 2023, όλα τα Μέλη Διαπραγμάτευσης θα έχουν δωρεάν (1) Τrading Session και ένα (1) Drop Copy Session, εκτός από το επιπλέον δωρεάν Τrading Session που δικαιούνται τα Μέλη Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων και το επιπλέον δωρεάν Trading Session που δικαιούνται οι Ειδικοί Διαπραγματευτές.
 
Ως ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών στις Αποφάσεις 21 & 24,  ορίζεται η ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας ATHEX FIX Trading στο παραγωγικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης, που προγραμματίζεται να είναι η Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο ανάπτυξης της Αγοράς Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. προστέθηκε νέα λειτουργικότητα αναφορικά με τη δυνατότητα καταχώρησης Πάγιας Εντολής Πρόθεσης Δανεισμού, η οποία αποτυπώνεται στην τροποποιημένη Απόφαση 17 που ενέκρινε η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v