Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 16 Μαίου η καταβολή των τόκων της 3ης περιόδου

Από την Παρασκευή 12/05/2023 οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τρίτου τοκομεριδίου.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 16 Μαίου η καταβολή των τόκων της 3ης περιόδου

Η EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 16/11/2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 16/11/2022 έως 16/05/2023, είναι η Δευτέρα 15/05/2023.

Από την Παρασκευή 12/05/2023 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τρίτου (3ου) τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την τρίτη (3η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €3.079.513,89, ήτοι ποσό €12,318056 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,45% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 250.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τρίτη 16/05/2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v