Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Αλλαγές στα όρια διαπραγμάτευσης των μετοχών σε Επιτήρηση

Μεταξύ άλλων, τα όρια διακύμανσης τιμών των αξιογράφων της Κατηγορίας «Επιτήρησης» ορίζονται σε ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής από ±20% σήμερα. Αλλαγές και στις δημοπρασίες.

ΧΑ: Αλλαγές στα όρια διαπραγμάτευσης των μετοχών σε Επιτήρηση
H Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την τροποποίηση της Απόφασης 22, αναφορικά με τον προσδιορισμό της τιμής κλεισίματος σε αξιόγραφα όπου προβλέπεται έλεγχος αξίας συναλλαγών, με τα όρια διαπραγμάτευσης και τον αριθμό των δημοπρασιών σε αξιόγραφα της Κατηγορίας «Επιτήρησης», ως εξής: 
  • τα όρια διακύμανσης τιμών των αξιογράφων της Κατηγορίας «Επιτήρησης» ορίζονται σε ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής (από ±20% σήμερα)
  • ο αριθμός των δημοπρασιών της Κατηγορίας «Επιτήρησης» ορίζονται σε δύο (από 4 σήμερα) και θα λαμβάνουν χώρα η πρώτη μεταξύ 11:58 και 12:00 και η δεύτερη μεταξύ 17:08 και 17:10
  • ο προσδιορισμός της τιμής κλεισίματος σε αξιόγραφα που διαπραγματεύονται στην βαθμίδα Μικρής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Κύριας Αγοράς, της Επιτήρησης και μετοχών ανεξαρτήτως διαβάθμισης που εμφανίζουν διασπορά μικρότερη του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κοινών μετοχών τους θα λαμβάνει υπόψη ως ελάχιστη αξία συναλλαγών το ποσό των 500 ευρώ (από 100 ευρώ σήμερα) και το ποσό των 750 ευρώ ως ελάχιστη αξία συνεδρίασης (από 200 ευρώ σήμερα)

Ως ημερομηνία εφαρμογής των παραπάνω αλλαγών, ορίζεται η Τρίτη 06 Ιουνίου 2023.

Επιπλέον, ενέκρινε την τροποποίηση της προμήθειας κατάρτισης συναλλαγών των Ειδικών Διαπραγματευτών στο προϊόν «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» επί του Δείκτη MSCI Greece Rebased Index, για το 1ο τρίμηνο διαπραγμάτευσης του προϊόντος, ήτοι με εφαρμογή από 1/6/2023 έως 15/9/2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v