Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Στο 3,64% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 13.906.343 μετοχές εκδόσεώς της.

ΔΕΗ: Στο 3,64% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 21.09.2023 μέχρι και 27.09.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 582.002 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 13.906.343 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,6404% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v