Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Στις 22 Ιουλίου η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου

Από 26 Ιουλίου ξεκινά η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,5/μετοχή.

Ελλάκτωρ: Στις 22 Ιουλίου η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η από 31.05.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους της, ήτοι €0,50 ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024 συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας[1]:

α) Ημερομηνία Αποκοπής 22.07.2024 (δηλ. μετά την 19.07.2024 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία). Από την 22.07.2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

β) Ημερομηνία προσδιορισμού των Δικαιούχων (record date) 23.07.2024.

γ) Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου 26.07.2024.

[1] Οι ανωτέρω ημερομηνίες τελούν υπό την αίρεση της ενημέρωσης/έγκρισης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους θα γίνει μέσω πληρώτριας Τράπεζας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του ΧΑ και του ΕΛ.ΚΑΤ. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v