Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παρατείνεται η αναστολή αδείας για την Capital Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Για επιπλέον 10 ημέρες η αναστολή της άδειας λειτουργίας της χρηματιστηριακής.

Παρατείνεται η αναστολή αδείας για την Capital Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1023η/14.6.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε την παράταση της προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» (LEI: 2138007PG2OUTZ3VRC44) ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες που αυτή παρέχει επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων, για επιπλέον χρονικό διάστημα 15 ημερών, ήτοι μέχρι και την 9.7.2024.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v