Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Πώληση 50.000 μετοχών από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 61.916,88 ευρώ.

Q&R: Πώληση 50.000 μετοχών από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ

Η Εταιρεία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει ότι η εταιρεία LOVATIA HOLDINGS LIMITED συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη , Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005) πραγματοποίησε συναλλαγή την 13/06/2024 πώληση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με συνολική αξία συναλλαγής 61.916,88 ευρώ.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, η συγκεκριμένη κίνηση έγινε για «τεχνικούς λόγους» και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προάγγελος επόμενων κινήσεών του συγκεκριμένου μετόχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v