Τηλέτυπος: Υψηλότερη τιμή στα 3,80 ευρώ από Marfin

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Τηλέτυπος στα 3,80 ευρώ, από τα 3,50 ευρώ προηγουμένως, με παράλληλη αναβάθμιση της σύστασης σε ”neutral” προχώρησε η Marfin Analysis σε έκθεσή της με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου και τίτλο ”Η ενίσχυση των μεριδίων αγοράς βελτιώνει το outlook”.

Τηλέτυπος: Υψηλότερη τιμή στα 3,80 ευρώ από Marfin
Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Τηλέτυπος στα 3,80 ευρώ, από τα 3,50 ευρώ προηγουμένως, με παράλληλη αναβάθμιση της σύστασης σε ”neutral” προχώρησε η Marfin Analysis σε έκθεσή της με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου και τίτλο ”Η ενίσχυση των μεριδίων αγοράς βελτιώνει το outlook”.

Η μετοχή της Τηλέτυπος ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση (1 Νοεμβρίου) στα 3,68 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η Τηλέτυπος βελτίωσε το μερίδιο αγοράς της κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες στο πρώτο εξάμηνο (διαμορφώθηκε στο 30,4%), γεγονός το οποίο και οδήγησε σε ενίσχυση των εσόδων κατά 8,6%.

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε προχώρησε και σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της για τα μεγέθη της Τηλέτυπος στο 2005 λαμβάνοντας υπόψη της αφενός τα καθαρά έσοδα από διαφήμιση και αφετέρου τα περιθώρια.

”Για το 2005 αναμένονται έσοδα ύψους 129,5 εκατ. ευρώ, EBITDA ύψους 74,4 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 6,7 εκατ. ευρώ” αναφέρει το τμήμα ανάλυσης της χρηματιστηριακής.

Βασικότερος καταλύτης για την Τηλέτυπος, σύμφωνα με τη Marfin Analysis, είναι η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και ο βαθμός της τηλεθέασης, τα οποία και ανήγαγαν την εταιρία σε ηγέτη της αγοράς.

Επισημαίνει, όμως, και ορισμένους κινδύνους, όπως είναι αφενός η μεγαλύτερη του αναμενόμενου κάμψη στη διαφημιστική αγορά και αφετέρου το περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο και οδηγεί σε αυξημένες επενδύσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v