Θυροκολλήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής

Με το Προεδρικό Διάταγμα 97/2019 που θυροκολλήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή, ανοίγει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου. Στις 17 Ιουλίου η συνεδρίαση της Βουλής που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Θυροκολλήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής

Το Προεδρικό Διάταγμα 97/2019 που εκδόθηκε νωρίτερα σήμερα από το Εθνικό Τυπογραφείο αναφέρει ππως η Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την Τετάρτη 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί.

Αναλυτικά, το ΠΔ αναφέρει:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος.
2. Την πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, η οποία περιέχεται
στην Πράξη 17/10-6-2019 του Υπουργικού Συμβουλίου, για την ανανέωση της λαϊκής εντολής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αναφερόμενο σε αυτήν εξαιρετικής σημασίας εθνικό θέμα, την οποία και
αποδεχόμαστε, αποφασίζουμε:
Διαλύουμε
τη Βουλή της ΙΖ΄ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή
Βουλευτών την 7η Ιουλίου 2019, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις
εκλογές την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v