Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λουκέτο στη συνεταιριστική τράπεζα Δράμας

Διασφαλισμένες στο ακέραιο οι καταθέσεις των πελατών, οι οποίες μεταβιβάζονται στην Εθνική Τράπεζα. Σε ειδική εκκαθάριση η συνεταιριστική τράπεζα.

Λουκέτο στη συνεταιριστική τράπεζα Δράμας

Σε ανάκληση της αδείας λειτουργίας της Olympus Bank (Συνεταιριστική Δράμας) προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, μεταφέροντας το σύνολο των καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα ενώ εκκαθαριστής της συνεταιριστικής διορίστηκε η PQH.

Ειδικότερα, η συνεταιριστική τράπεζα Όλυμπος δεν διαθέτει, ούτε κατόρθωσε να αντλήσει τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια που απαιτεί ο επόπτης, με αποτέλεσμα η ΤτΕ να προχωρήσει σε ανάκληση αδείας προκρίνοντας τη μεταβίβαση του συνόλου των καταθέσεών της στην Εθνική Τράπεζα.  Οι καταθέσεις όλων των πελατών της συνεταιριστικής τράπεζας είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΤτΕ. Η μεταφορά των καταθέσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

Το funding gap (σ.σ. διαφορά μεταξύ της αξίας των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού που μεταφέρονται στην ΕΤΕ) καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και το Ελληνικό Δημόσιο.Δηλαδή, ΤΕΚΕ και Δημόσιο θα καταβάλουν στην ΕΤΕ το ισόποσο των απαιτήσεων, που αναλαμβάνει η τράπεζα, με τη μεταφορά των καταθέσεων και θα έχουν εν συνεχεία απαίτηση από την σε υπό ειδική εκκαθάριση Olympus Bank.

Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, από το προϊόν της οποίας θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος. Εκκαθαριστής ορίστηκε η εταιρεία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ».

*Δείτε ολόκληρη την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό»
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v