Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Κομισιόν ενεργοποίησε το σύστημα «Προορισμός Γη»

Το πεπρωμένο (DestinE) είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού δίδυμου υψηλής ακρίβειας της Γης, με σκοπό την προσομοίωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η Κομισιόν ενεργοποίησε το σύστημα «Προορισμός Γη»

Η Κομισιόν  ενεργοποίησε το αρχικό σύστημα «Προορισμός Γη» (DestinE) παρουσία της εκτελεστικής αντιπροέδρου Μαργκρέτε Βεστάγκερ και του Φινλανδού Υπουργού Απασχόλησης, Arto Satοnen.

Το πεπρωμένο είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού δίδυμου υψηλής ακρίβειας της Γης.

Η εγκατάσταση του συστήματος DestinE σημαίνει ότι οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων της Ευρώπης (EuroHPC), συμπεριλαμβανομένου του υπερυπολογιστή LUMI στο Kajaani της Φινλανδίας, έχουν επιφορτιστεί με την προσομοίωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, η Ευρώπη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη να ανταποκριθεί σε μείζονες φυσικές καταστροφές, να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να αξιολογήσει τις πιθανές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις αυτών των συμβάντων.

Το πεπρωμένο χρησιμοποιεί πρωτοφανείς ικανότητες μοντελοποίησης χάρη στους υπολογιστές της EuroHPC και στην ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία αποτελεί επίσης βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα, καθώς εδραιώνει την πρόσβαση σε πολύτιμες πηγές δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το πεπρωμένο είναι πλέον λειτουργικό και αναμένεται να εξελίσσεται συνεχώς, επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις και αναπτύσσοντας περαιτέρω συνιστώσες. Έως το 2030, το DestinE θα πρέπει να συμπληρώσει ένα πλήρες ψηφιακό αντίγραφο της Γης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του αρχικού συστήματος περιλαμβάνουν:

  1. Πλατφόρμα βασικής υπηρεσίας προορισμού, η οποία εξυπηρετεί την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές της·
  2. Δύο ψηφιακά δίδυμα DestinE — το ψηφιακό δίδυμο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το ψηφιακό δίδυμο λόγω καιρικών συνθηκών, προσφέροντας δεδομένα με υψηλή ευκρίνεια που υποστηρίζουν την ανάλυση και τη δοκιμή σεναρίων·
  3. Λίμνη δεδομένων που παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα DestinE Digital Twins και σε μεγάλο αριθμό άλλων πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Copernicus, της συνιστώσας γεωσκόπησης της ΕΕ στο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ.

Ιστορικό

Το πεπρωμένο ξεκίνησε επίσημα το 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT).

Η επί του παρόντος συμφωνηθείσα χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» υπερβαίνει τα 315 εκατ. EUR. Η έναρξη σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης φάσης και την έναρξη της δεύτερης φάσης, αμφότερες χρηματοδοτούμενες με πάνω από 150 εκατ. ευρώ έκαστη.

Η τρίτη φάση και η χρηματοδότησή της υπόκεινται στη συμφωνία του τελικού προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» 2025-2027, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της εκπόνησης. Μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» χορηγήθηκε περαιτέρω χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη πρόσθετων ψηφιακών δίδυμων δυνατοτήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v