Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.180,26 -0,46
FTSEM 1.307,66 0,51
FTSEA 540,21 -0,42
ΓΔ 844,70 -0,47
FTSEB 736,02 0,13
FTSEGT 2.307,52 -0,54
FTSEGTI 2.517,75 -0,87
FTSEMSFW 2.369,94 -0,19
FTSENTR 939,22 -0,46
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.104,98 -0,52
ΔΑΠ 3.387,16 0,03
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.505,03 -0,95
ΔΕΜ 2.540,49 1,48
ΔΚΥ 2.864,11 -0,31
ΔΚΩ 2.249,11 -1,23
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 4.357,89 0,83
ΔΠΑ 4.646,09 -0,63
ΔΠΟ 8.312,19 -0,02
ΔΠΥ 4.516,67 -2,60
ΔΤΑ 1.749,41 -0,04
ΔΤΛ 3.215,00 -1,02
ΔΤΠ 10.599,48 -0,83
ΔΤΡ 972,46 0,13
ΔΤΧ 1.030,43 -1,91
ΔΥΓ 432,34 1,18
ΔΧΜ 10.701,22 0,16
ΔΧΥ 1.184,91 1,61
ΣΑΓΔ 1.315,64 -0,47

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker