Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.190,00 0,99
FTSEM 1.136,39 -0,15
FTSEA 539,74 0,97
ΓΔ 832,78 0,76
FTSEB 817,91 3,06
FTSEGT 2.115,07 -0,24
FTSEGTI 2.271,91 -0,37
FTSEMSFW 1.825,83 -0,14
FTSENTR 934,96 0,99
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.018,43 -0,05
ΔΑΠ 3.286,26 -0,32
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.154,23 1,13
ΔΕΜ 2.998,46 0,04
ΔΚΥ 2.770,44 -0,49
ΔΚΩ 2.188,21 -0,36
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 3.377,03 0,56
ΔΠΑ 4.613,68 -0,05
ΔΠΟ 7.661,35 -0,92
ΔΠΥ 3.783,61 0,00
ΔΤΑ 1.696,22 -0,18
ΔΤΛ 2.959,01 -0,28
ΔΤΠ 10.485,83 1,04
ΔΤΡ 1.080,65 3,05
ΔΤΧ 875,00 -0,06
ΔΥΓ 160,98 -0,57
ΔΧΜ 12.140,32 0,00
ΔΧΥ 1.127,62 0,16
ΣΑΓΔ 1.285,90 0,77

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker