Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.028,25 0,73
FTSEM 1.300,09 0,99
FTSEA 503,91 0,74
ΓΔ 770,91 0,98
FTSEB 671,32 3,34
FTSEGT 2.096,59 0,98
FTSEGTI 2.286,24 -0,40
FTSEMSFW 2.337,61 -0,68
FTSENTR 877,21 0,73
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 997,34 0,42
ΔΑΠ 3.170,51 1,35
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.252,55 -0,14
ΔΕΜ 58,30 1,11
ΔΚΥ 2.961,76 0,35
ΔΚΩ 1.981,71 -0,31
ΔΜΕ 1.560,68 0,00
ΔΜΚ 4.209,65 0,33
ΔΠΑ 4.523,50 0,29
ΔΠΟ 7.662,88 1,60
ΔΠΥ 3.854,97 -1,58
ΔΤΑ 1.714,14 -0,44
ΔΤΛ 2.851,66 2,57
ΔΤΠ 11.183,40 -1,92
ΔΤΡ 886,98 3,34
ΔΤΧ 936,13 0,29
ΔΥΓ 392,34 -2,40
ΔΧΜ 9.808,50 1,12
ΔΧΥ 1.009,20 -0,01
ΣΑΓΔ 1.206,69 0,98

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker