Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.904,97 0,91
FTSEM 904,87 0,42
FTSEA 468,43 0,90
ΓΔ 712,17 0,80
FTSEB 672,50 3,69
FTSEGT 1.821,71 0,30
FTSEGTI 1.762,88 -0,57
FTSEMSFW 1.541,16 -1,44
FTSENTR 803,78 0,91
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 881,34 -0,06
ΔΑΠ 2.796,73 0,08
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 1.656,15 -0,91
ΔΕΜ 2.855,07 -0,15
ΔΚΥ 2.542,43 -1,10
ΔΚΩ 1.765,17 -0,59
ΔΜΕ 1.664,72 0,00
ΔΜΚ 2.510,66 -0,81
ΔΠΑ 3.570,46 -1,12
ΔΠΟ 7.557,95 1,55
ΔΠΥ 3.039,85 -0,72
ΔΤΑ 1.622,18 0,07
ΔΤΛ 2.458,04 0,68
ΔΤΠ 9.446,52 -0,58
ΔΤΡ 888,53 3,69
ΔΤΧ 662,37 0,66
ΔΥΓ 0,00 0,00
ΔΧΜ 0,00 0,00
ΔΧΥ 1.084,82 0,19
ΣΑΓΔ 1.087,81 0,80

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker