Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.145,91 -0,70
FTSEM 1.079,06 -1,47
FTSEA 528,44 -0,72
ΓΔ 820,23 -0,29
FTSEB 773,16 1,17
FTSEGT 2.119,52 -0,43
FTSEGTI 2.233,46 -0,08
FTSEMSFW 1.749,91 0,80
FTSENTR 914,62 -0,38
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.031,64 -0,08
ΔΑΠ 3.360,75 -0,75
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.162,17 1,45
ΔΕΜ 3.069,69 -1,90
ΔΚΥ 2.850,64 -0,27
ΔΚΩ 2.273,96 -0,11
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 3.025,83 1,08
ΔΠΑ 4.708,57 -0,07
ΔΠΟ 8.399,30 0,17
ΔΠΥ 3.695,33 0,60
ΔΤΑ 1.758,01 -0,29
ΔΤΛ 2.892,95 -1,96
ΔΤΠ 9.681,24 -3,81
ΔΤΡ 1.021,53 1,17
ΔΤΧ 726,74 -0,23
ΔΥΓ 145,80 -3,65
ΔΧΜ 10.556,80 -1,89
ΔΧΥ 1.204,05 -2,31
ΣΑΓΔ 1.264,36 -0,12

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker