Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.865,81 0,10
FTSEM 971,49 -0,28
FTSEA 459,87 0,10
ΓΔ 710,27 -0,31
FTSEB 483,36 -0,43
FTSEGT 2.012,51 0,13
FTSEGTI 2.182,80 -0,58
FTSEMSFW 1.867,07 0,44
FTSENTR 797,16 0,10
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 948,45 -0,72
ΔΑΠ 2.884,94 -1,87
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.010,66 -0,79
ΔΕΜ 2.296,90 -2,74
ΔΚΥ 2.490,52 -0,58
ΔΚΩ 1.934,70 0,78
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 3.204,27 2,87
ΔΠΑ 4.638,26 -0,23
ΔΠΟ 7.031,05 -1,87
ΔΠΥ 3.942,36 -1,87
ΔΤΑ 1.736,78 -0,26
ΔΤΛ 2.890,20 3,45
ΔΤΠ 10.418,06 0,97
ΔΤΡ 638,63 -0,44
ΔΤΧ 781,61 -0,82
ΔΥΓ 149,94 -1,81
ΔΧΜ 9.744,74 -2,83
ΔΧΥ 921,48 -0,08
ΣΑΓΔ 1.097,44 -0,31

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker