Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.877,36 0,40
FTSEM 1.139,89 -0,49
FTSEA 465,54 0,36
ΓΔ 710,35 0,36
FTSEB 539,80 -1,60
FTSEGT 2.037,69 1,11
FTSEGTI 2.146,37 0,36
FTSEMSFW 2.335,98 -0,57
FTSENTR 820,21 0,40
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 947,76 0,77
ΔΑΠ 3.062,32 0,65
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.084,04 1,18
ΔΕΜ 57,62 -4,00
ΔΚΥ 2.710,14 0,67
ΔΚΩ 1.931,20 0,80
ΔΜΕ 1.586,69 -3,17
ΔΜΚ 3.949,35 -0,91
ΔΠΑ 4.570,45 0,73
ΔΠΟ 7.315,12 1,31
ΔΠΥ 3.735,39 0,20
ΔΤΑ 1.582,28 0,56
ΔΤΛ 2.931,49 2,60
ΔΤΠ 10.860,98 0,47
ΔΤΡ 713,21 -1,60
ΔΤΧ 837,60 -0,27
ΔΥΓ 389,01 -1,60
ΔΧΜ 9.111,49 -1,09
ΔΧΥ 924,33 -0,19
ΣΑΓΔ 1.122,84 0,36

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker