Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.171,48 0,89
FTSEM 1.309,95 0,08
FTSEA 538,12 0,85
ΓΔ 846,07 0,38
FTSEB 694,22 -0,92
FTSEGT 2.337,60 0,39
FTSEGTI 2.506,85 0,28
FTSEMSFW 2.265,02 -0,29
FTSENTR 934,20 0,89
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.111,47 0,22
ΔΑΠ 3.451,99 0,57
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.444,02 -0,99
ΔΕΜ 2.661,16 -0,03
ΔΚΥ 3.056,76 1,35
ΔΚΩ 2.287,03 0,30
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 4.173,53 0,02
ΔΠΑ 4.636,52 0,93
ΔΠΟ 8.543,99 2,18
ΔΠΥ 4.231,67 -0,70
ΔΤΑ 1.846,11 0,41
ΔΤΛ 3.341,62 -0,49
ΔΤΠ 10.483,65 4,23
ΔΤΡ 917,23 -0,92
ΔΤΧ 1.051,18 -0,90
ΔΥΓ 321,96 1,60
ΔΧΜ 10.524,93 0,42
ΔΧΥ 1.182,36 -0,57
ΣΑΓΔ 1.315,52 0,38

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker