Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.710,75 0,04
FTSEM 814,32 0,60
FTSEA 420,69 0,05
ΓΔ 640,20 -0,07
FTSEB 527,21 -0,52
FTSEGT 1.712,96 0,29
FTSEGTI 1.689,06 1,32
FTSEMSFW 1.423,24 0,19
FTSENTR 721,56 0,04
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 826,65 0,10
ΔΑΠ 2.700,80 0,55
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 1.622,22 -0,39
ΔΕΜ 2.647,59 -2,00
ΔΚΥ 2.337,34 1,87
ΔΚΩ 1.450,17 -0,87
ΔΜΕ 1.664,72 9,59
ΔΜΚ 2.282,34 1,69
ΔΠΑ 3.526,48 0,20
ΔΠΟ 7.257,15 -0,74
ΔΠΥ 3.088,24 -1,40
ΔΤΑ 1.524,64 -0,19
ΔΤΛ 2.414,00 0,80
ΔΤΠ 8.686,22 0,91
ΔΤΡ 696,57 -0,52
ΔΤΧ 636,89 0,80
ΔΥΓ 0,00 0,00
ΔΧΜ 0,00 0,00
ΔΧΥ 1.007,04 -2,39
ΣΑΓΔ 977,32 -0,07

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker