Κινήθηκαν   137

Ανωδικές   48

Πτωτικές   62

Αμετάβλητες   27

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

44.629.705.266

Πακέτα Ημέρας
7

Αξία
4.938.804

Όγκος
2.271.231

Αξία Συναλλαγών
40.705.654,93

Όγκος Συναλλαγών
56.482.226,00

Πράξεις Ημέρας
14.983,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 1.737,89  -1,37  -24,12  1.769,37  1.734,15 
FTSEM 817,25  0,55  4,43  818,58  807,57 
FTSEA 427,24  -1,32  -5,72  434,72  426,27 
ΓΔ 647,14  -1,23  -8,06  657,46  645,91 
FTSEB 586,41  -3,84  -23,41  611,76  582,34 
FTSEGT 1.670,62  0,17  2,85  1.674,68  1.662,56 
FTSEGTI 1.608,95  1,36  21,63  1.615,22  1.597,02 
FTSEMSFW 1.403,03  -0,03  -0,38  1.405,46  1.386,84 
FTSENTR 732,47  -1,37  -10,17  745,74  730,89 
HCBPI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
HELMSI 808,03  -0,05  -0,44  812,09  807,21 
ΔΑΠ 2.622,36  0,00  -0,12  2.671,14  2.601,04 
ΔΑΣ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΒΠ 1.615,92  -0,26  -4,29  1.633,92  1.611,74 
ΔΕΜ 2.717,72  1,09  29,22  2.717,72  2.676,81 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.290,55  -0,49  -11,38  2.304,11  2.271,91 
ΔΚΩ 1.480,20  -2,09  -31,52  1.521,97  1.477,88 
ΔΜΕ 1.852,00  14,10  228,90  1.852,00  1.581,49 
ΔΜΚ 2.118,19  1,52  31,76  2.127,93  2.063,20 
ΔΠΑ 3.284,01  0,56  18,25  3.312,52  3.264,06 
ΔΠΟ 7.014,11  0,52  36,18  7.014,11  6.943,04 
ΔΠΥ 3.035,45  -0,86  -26,39  3.075,04  3.035,45 
ΔΤΑ 1.495,76  -0,66  -10,01  1.508,92  1.482,56 
ΔΤΛ 2.416,76  0,69  16,52  2.422,26  2.386,48 
ΔΤΠ 8.579,75  -1,24  -107,70  8.798,44  8.572,31 
ΔΤΡ 774,78  -3,84  -30,94  808,29  769,41 
ΔΤΧ 627,25  0,15  0,94  630,06  624,69 
ΔΥΓ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΧΜ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΧΥ 1.032,04  -0,30  -3,11  1.041,42  1.031,00 
ΣΑΓΔ 987,20  -1,23  -12,29  1.002,94  985,31 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΧΚΡΑΝ 0,064 18,52
ΠΗΓΑΣ 0,020 17,65
ΣΙΔΜΑ 0,240 17,07
ΑΒΕ 0,089 14,10
ΜΟΝΤΑ 0,086 11,69
ΕΠΣΙΛ 0,580 9,85
ΣΠΕΙΣ 0,780 9,55
ΥΓΕΙΑ 0,204 9,09
ΓΕΔ 0,012 9,09
ΠΠΑΚ 1,740 8,75
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΔΟΥΡΟ 0,320 -20,00
ΔΙΟΝ 0,451 -19,75
ΣΑΤΟΚ 0,047 -18,97
ΜΠΟΚΑ 0,039 -17,02
ΑΕΓΕΚ 0,038 -15,56
ΚΟΥΑΛ 0,257 -14,90
ΧΑΙΔΕ 0,284 -9,84
ΝΑΚΑΣ 0,742 -8,96
ΚΑΡΕΛ 255,450 -8,77
ΕΛΓΕΚ 0,125 -8,76
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΛΦΑ 1,740 -4,40
ΟΤΕ 8,780 0,69
ΕΤΕ 0,236 -3,67
ΠΕΙΡ 0,182 -3,70
ΕΥΡΩΒ 0,617 -2,99
ΟΠΑΠ 8,470 -0,82
ΦΦΓΚΡΠ 18,600 1,09
ΕΛΠΕ 4,700 5,15
ΜΟΗ 14,500 -0,96
ΕΕΕ 23,030 -1,24
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΠΕΙΡ 0,182 -3,70
ΕΤΕ 0,236 -3,67
ΑΛΦΑ 1,740 -4,40
ΕΥΡΩΒ 0,617 -2,99
ΜΙΓ 0,156 2,63
ΑΤΤ 0,043 -2,27
ΥΓΕΙΑ 0,204 9,09
ΟΤΕ 8,780 0,69
ΔΕΗ 2,710 -3,56
ΕΛΠΕ 4,700 5,15
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΛΦΑΤΠ 0,002 0,00
ΜΟΝΤΑ 0,086 11,69
ΚΕΚΡ 0,329 3,46
ΔΙΟΝ 0,451 -19,75
ΑΚΡΙΤ 0,132 -7,69
ΒΙΟΤ 0,071 -4,05
ΕΦΤΖΙ 0,530 0,00
ΙΝΚΑΤ 0,390 -1,76
ΓΕΔ 0,012 9,09
ΚΟΥΑΛ 0,257 -14,90
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΜΕΡΚΟ 6,900 2,22
ΚΟΡΡΕΣ 3,780 2,72
ΑΣΚΟ 0,720 -3,10
ΜΙΓ 0,156 2,63
ΑΛΦΑ 1,740 -4,40
ΥΓΕΙΑ 0,204 9,09
ΠΕΙΡ 0,182 -3,70
ΦΡΛΚ 4,200 0,72
ΕΥΡΩΒ 0,617 -2,99
ΕΤΕ 0,236 -3,67

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)