Κινήθηκαν   114

Ανωδικές   43

Πτωτικές   51

Αμετάβλητες   20

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

52.388.171.043

Πακέτα Ημέρας
6

Αξία
5.276.757

Όγκος
1.357.925

Αξία Συναλλαγών
39.251.812,71

Όγκος Συναλλαγών
37.182.388,00

Πράξεις Ημέρας
13.312,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 2.002,62  -0,43  -8,66  2.026,53  2.002,11 
FTSEM 1.019,31  -0,16  -1,59  1.033,11  1.018,13 
FTSEA 493,37  -0,42  -2,10  499,22  493,26 
ΓΔ 757,49  -0,57  -4,33  766,06  757,14 
FTSEB 608,55  -2,63  -16,41  631,84  608,40 
FTSEGT 2.041,48  -0,23  -4,70  2.051,89  2.038,37 
FTSEGTI 2.200,77  0,11  2,46  2.212,99  2.198,92 
FTSEMSFW 1.862,69  0,44  8,17  1.865,09  1.851,85 
FTSENTR 855,61  -0,43  -3,70  865,83  855,39 
HCBPI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
HELMSI 979,82  -0,61  -5,98  989,32  979,82 
ΔΑΠ 3.282,35  -0,51  -16,67  3.324,44  3.265,31 
ΔΑΣ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΒΠ 2.109,38  -1,65  -35,49  2.159,29  2.105,96 
ΔΕΜ 2.610,23  1,75  44,91  2.610,23  2.555,17 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.574,25  -1,72  -45,11  2.638,18  2.568,47 
ΔΚΩ 1.984,60  -1,43  -28,79  2.025,08  1.984,60 
ΔΜΕ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΜΚ 3.082,66  -0,96  -30,02  3.138,26  3.082,66 
ΔΠΑ 4.542,03  0,44  20,01  4.582,11  4.531,56 
ΔΠΟ 7.467,00  -1,54  -116,50  7.598,44  7.467,00 
ΔΠΥ 3.765,97  0,23  8,82  3.783,61  3.757,15 
ΔΤΑ 1.639,11  0,64  10,50  1.654,59  1.628,19 
ΔΤΛ 2.876,44  0,00  0,00  2.887,45  2.859,92 
ΔΤΠ 11.020,08  1,63  176,26  11.020,08  10.844,33 
ΔΤΡ 804,05  -2,63  -21,68  834,81  803,84 
ΔΤΧ 771,42  0,86  6,55  779,15  764,87 
ΔΥΓ 160,98  -0,57  -0,92  164,66  159,60 
ΔΧΜ 10.475,60  2,38  243,62  10.516,20  10.231,98 
ΔΧΥ 991,01  -1,32  -13,23  1.009,56  982,13 
ΣΑΓΔ 1.170,34  -0,57  -6,69  1.183,57  1.169,80 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΙΛΥΔΑ 0,234 18,78
ΜΟΥΖΚ 0,339 16,90
ΛΑΝΑΚ 0,232 16,00
ΣΙΔΜΑ 0,340 12,58
ΣΠΙ 0,182 8,98
ΕΠΙΛΚ 0,196 8,89
ΦΡΙΓΟ 0,252 7,69
ΑΝΕΚ 0,071 7,58
ΒΙΟΤ 0,096 6,67
ΝΗΡ 0,271 5,86
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΠΑΣΑΛ 0,058 -14,71
ΜΠΤΚ 0,134 -10,67
ΚΟΡΔΕ 0,379 -8,01
ΕΦΤΖΙ 0,493 -7,68
ΝΑΥΠ 0,370 -7,50
ΣΕΝΤΡ 0,160 -5,88
ΙΑΣΩ 0,814 -5,35
ΣΑΤΟΚ 0,037 -5,13
ΑΙΟΛΚ 0,454 -4,82
ΕΥΡΩΒ 0,728 -4,21
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 0,296 -1,33
ΑΛΦΑ 1,740 -2,25
ΟΤΕ 10,450 0,00
ΟΠΑΠ 9,280 0,87
ΕΥΡΩΒ 0,728 -4,21
ΠΕΙΡ 2,530 -3,80
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,970 -0,25
ΜΠΕΛΑ 13,800 -2,47
ΤΙΤΚ 20,970 -2,19
ΜΟΗ 19,460 1,35
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 0,296 -1,33
ΕΥΡΩΒ 0,728 -4,21
ΑΤΤ 0,055 -3,51
ΑΛΦΑ 1,740 -2,25
ΠΕΙΡ 2,530 -3,80
ΜΙΓ 0,092 -4,17
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,970 -0,25
ΟΤΕ 10,450 0,00
ΟΠΑΠ 9,280 0,87
ΕΤΕΤΠ 0,001 0,00
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΜΠΤΚ 0,134 -10,67
ΛΑΝΑΚ 0,232 16,00
ΙΛΥΔΑ 0,234 18,78
ΑΝΕΚ 0,071 7,58
ΑΙΟΛΚ 0,454 -4,82
ΕΦΤΖΙ 0,493 -7,68
ΑΒΑΞ 0,631 5,17
ΕΛΙΝ 1,420 0,00
ΣΕΝΤΡ 0,160 -5,88
ΕΠΙΛΚ 0,196 8,89
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 0,296 -1,33
ΠΕΙΡ 2,530 -3,80
ΑΛΦΑ 1,740 -2,25
ΑΒΑΞ 0,631 5,17
ΕΤΕΤΠ 0,001 0,00
ΕΥΡΩΒ 0,728 -4,21
ΚΕΚΡ 0,780 0,00
ΑΤΤ 0,055 -3,51
ΟΠΑΠ 9,280 0,87
ΝΑΥΠ 0,370 -7,50

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)