Κινήθηκαν   103

Ανωδικές   54

Πτωτικές   27

Αμετάβλητες   22

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

56.202.810.201

Πακέτα Ημέρας
2

Αξία
1.320.680

Όγκος
1.022.714

Αξία Συναλλαγών
29.363.769,66

Όγκος Συναλλαγών
23.942.058,00

Πράξεις Ημέρας
11.939,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 2.023,50  1,40 
FTSEM 1.259,13  -0,22 
FTSEA 502,10  1,33 
ΓΔ 761,91  1,26 
FTSEB 641,82  0,47 
FTSEGT 2.081,58  1,69 
FTSEGTI 2.189,59  0,73 
FTSEMSFW 2.341,45  0,37 
FTSENTR 884,02  1,40 
HCBPI 0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00 
HELMSI 983,59  1,04 
ΔΑΠ 3.158,17  1,12 
ΔΑΣ 0,00  0,00 
ΔΒΠ 2.185,06  0,79 
ΔΕΜ 55,33  2,22 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.947,08  0,86 
ΔΚΩ 1.982,17  0,54 
ΔΜΕ 1.326,58  -1,92 
ΔΜΚ 4.009,26  0,28 
ΔΠΑ 4.219,70  1,23 
ΔΠΟ 7.786,13  1,95 
ΔΠΥ 3.664,04  1,30 
ΔΤΑ 1.714,42  1,44 
ΔΤΛ 2.970,02  4,05 
ΔΤΠ 11.615,31  1,35 
ΔΤΡ 848,00  0,47 
ΔΤΧ 892,61  -0,55 
ΔΥΓ 399,23  0,88 
ΔΧΜ 9.527,81  1,38 
ΔΧΥ 974,73  0,82 
ΣΑΓΔ 1.204,15  1,26 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΝΙΟΥΣ 0,406 20,12
ΚΡΕΚΑ 0,080 19,55
ΓΕΔ 0,027 17,78
ΣΕΛΟ 0,113 10,78
ΚΡΗΤΩΝ 0,980 8,89
ΙΝΤΕΤ 0,400 6,38
ΑΚΡΙΤ 0,300 4,17
ΟΤΕ 10,790 4,05
ΜΙΓ 0,108 4,03
ΜΙΝΟΑ 2,420 3,42
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΚΟΥΑΛ 0,273 -4,88
ΠΡΟΦ 1,315 -4,01
ΣΠΕΙΣ 5,300 -3,64
ΝΗΡ 0,170 -2,97
ΑΒΕ 0,102 -1,92
ΦΡΙΓΟ 0,172 -1,71
ΕΚΤΕΡ 0,915 -1,61
ΣΠΙ 0,256 -1,54
ΕΥΑΠΣ 4,610 -1,50
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,030 -1,46
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΥΡΩΒ 0,838 -0,48
ΑΛΦΑ 1,965 1,13
ΕΤΕ 0,260 0,31
ΠΕΙΡ 2,720 0,30
ΟΤΕ 10,790 4,05
ΜΥΤΙΛ 8,410 0,36
ΟΠΑΠ 9,830 1,50
ΓΡΙΒ 8,600 1,18
ΓΡΙΒ 8,600 1,18
ΕΕΕ 31,190 1,37
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 0,260 0,31
ΕΥΡΩΒ 0,838 -0,48
ΑΛΦΑ 1,965 1,13
ΜΙΓ 0,108 4,03
ΠΕΙΡ 2,720 0,30
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,030 -1,46
ΙΝΛΟΤ 0,906 -1,20
ΟΤΕ 10,790 4,05
ΜΥΤΙΛ 8,410 0,36
ΟΠΑΠ 9,830 1,50
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΝΙΟΥΣ 0,406 20,12
ΒΙΟΣΚ 0,489 0,62
ΚΟΥΑΛ 0,273 -4,88
ΠΑΠ 0,800 -0,50
ΣΠΙ 0,256 -1,54
ΑΒΕ 0,102 -1,92
ΣΕΛΟ 0,113 10,78
ΙΝΤΕΤ 0,400 6,38
ΝΗΡ 0,170 -2,97
ΛΥΚ 0,864 1,65
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΔΑΚ 20,190 1,36
ΠΕΙΡ 2,720 0,30
ΕΥΡΩΒ 0,838 -0,48
ΚΟΥΑΛ 0,273 -4,88
ΙΚΤΙΝ 5,000 -1,19
ΑΛΦΑ 1,965 1,13
ΙΝΛΟΤ 0,906 -1,20
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,030 -1,46
ΜΥΤΙΛ 8,410 0,36
ΕΤΕ 0,260 0,31

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)