Κινήθηκαν   129

Ανωδικές   58

Πτωτικές   45

Αμετάβλητες   26

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

44.278.744.276

Πακέτα Ημέρας
3

Αξία
1.171.500

Όγκος
590.000

Αξία Συναλλαγών
33.361.810,88

Όγκος Συναλλαγών
56.550.114,00

Πράξεις Ημέρας
13.224,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 1.697,86  -0,75  -12,89  1.704,91  1.685,16 
FTSEM 814,43  0,01  0,11  819,67  806,34 
FTSEA 417,61  -0,73  -3,08  419,31  414,49 
ΓΔ 635,66  -0,71  -4,54  638,42  630,58 
FTSEB 513,63  -2,58  -13,58  517,21  503,69 
FTSEGT 1.705,24  -0,45  -7,72  1.714,04  1.696,27 
FTSEGTI 1.677,95  -0,66  -11,11  1.691,71  1.664,80 
FTSEMSFW 1.425,84  0,18  2,60  1.433,02  1.416,00 
FTSENTR 716,13  -0,75  -5,43  719,10  710,77 
HCBPI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
HELMSI 826,29  -0,04  -0,36  829,63  819,82 
ΔΑΠ 2.736,97  1,34  36,17  2.745,40  2.681,49 
ΔΑΣ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΒΠ 1.640,53  1,13  18,31  1.644,57  1.602,33 
ΔΕΜ 2.672,43  0,94  24,84  2.687,04  2.622,75 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.320,26  -0,73  -17,08  2.337,34  2.285,87 
ΔΚΩ 1.447,65  -0,17  -2,52  1.456,36  1.428,83 
ΔΜΕ 1.935,24  16,25  270,52  1.935,24  1.664,72 
ΔΜΚ 2.333,67  2,25  51,33  2.353,59  2.272,23 
ΔΠΑ 3.469,77  -1,61  -56,71  3.522,85  3.454,41 
ΔΠΟ 7.273,33  0,22  16,18  7.273,33  7.152,05 
ΔΠΥ 3.123,43  1,14  35,19  3.127,83  3.066,24 
ΔΤΑ 1.510,64  -0,92  -14,00  1.525,08  1.503,63 
ΔΤΛ 2.380,97  -1,37  -33,03  2.414,00  2.380,97 
ΔΤΠ 8.745,18  0,68  58,96  8.812,09  8.686,22 
ΔΤΡ 678,63  -2,58  -17,94  683,36  665,50 
ΔΤΧ 634,76  -0,33  -2,13  638,93  632,20 
ΔΥΓ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΧΜ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΧΥ 1.003,92  -0,31  -3,12  1.019,18  999,75 
ΣΑΓΔ 970,40  -0,71  -6,92  974,60  962,64 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΙΝΚΑΤ 0,630 21,15
ΒΙΟΤ 0,057 18,75
ΔΙΟΝ 0,498 18,57
ΠΑΣΑΛ 0,079 17,91
ΑΕΓΕΚ 0,048 17,07
ΙΝΤΕΤ 0,320 16,79
ΓΕΔ 0,014 16,67
ΑΒΕ 0,093 16,25
ΠΡΔ 0,046 15,00
ΜΕΒΑ 1,100 10,00
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΛΕΒΠ 0,202 -20,47
ΝΑΚΑΣ 0,813 -9,67
ΣΕΛΟ 0,147 -8,13
ΡΕΒΟΙΛ 0,304 -7,32
ΑΙΟΛΚ 0,570 -5,63
ΑΤΤΙΚΑ 0,805 -5,29
ΒΙΟΣΚ 0,700 -5,28
ΕΥΡΩΒ 0,500 -4,58
ΠΕΙΡ 0,150 -4,46
ΜΟΤΟ 0,384 -4,00
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΛΦΑ 1,590 -0,63
ΕΤΕ 0,213 -3,18
ΕΥΡΩΒ 0,500 -4,58
ΠΕΙΡ 0,150 -4,46
ΟΤΕ 8,650 -1,37
ΜΠΕΛΑ 14,030 0,36
ΟΠΑΠ 8,550 -0,81
ΕΕΕ 23,470 0,69
ΦΡΛΚ 4,360 -0,23
ΕΛΠΕ 5,040 -1,95
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 0,213 -3,18
ΠΕΙΡ 0,150 -4,46
ΕΥΡΩΒ 0,500 -4,58
ΑΛΦΑ 1,590 -0,63
ΑΤΤ 0,038 -2,56
ΜΙΓ 0,147 -0,68
ΑΛΦΑΤΠ 0,002 0,00
ΙΝΤΚΑ 0,377 3,86
ΟΤΕ 8,650 -1,37
ΥΓΕΙΑ 0,221 -0,45
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΛΦΑΤΠ 0,002 0,00
ΠΡΔ 0,046 15,00
ΒΙΟΤ 0,057 18,75
ΑΛΚΑΤ 1,000 5,26
ΕΤΕΤΠ 0,006 0,00
ΚΟΥΑΛ 0,227 7,08
ΕΠΙΛΚ 0,152 0,00
ΑΕΓΕΚ 0,048 17,07
ΓΕΔ 0,014 16,67
ΜΕΒΑ 1,100 10,00
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΜΕΡΚΟ 7,460 3,76
ΙΝΚΑΤ 0,630 21,15
ΕΥΡΩΒ 0,500 -4,58
ΙΝΤΚΑ 0,377 3,86
ΑΛΦΑ 1,590 -0,63
ΚΟΥΕΣ 8,120 -0,98
ΕΤΕ 0,213 -3,18
ΠΕΙΡ 0,150 -4,46
ΚΥΡΜ 4,500 0,00
ΤΙΤΠ 17,400 0,00

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)