Κινήθηκαν   125

Ανωδικές   27

Πτωτικές   73

Αμετάβλητες   25

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

55.652.734.565

Πακέτα Ημέρας
1

Αξία
876.992

Όγκος
284.000

Αξία Συναλλαγών
32.597.739,83

Όγκος Συναλλαγών
26.779.904,00

Πράξεις Ημέρας
16.594,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 2.072,98  -0,72 
FTSEM 1.276,43  -0,53 
FTSEA 514,24  -0,72 
ΓΔ 807,44  -0,79 
FTSEB 620,10  -2,63 
FTSEGT 2.296,66  -0,13 
FTSEGTI 2.489,68  -0,84 
FTSEMSFW 2.377,77  0,01 
FTSENTR 891,82  -0,72 
HCBPI 0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00 
HELMSI 1.090,42  -0,25 
ΔΑΠ 3.286,70  0,55 
ΔΑΣ 0,00  0,00 
ΔΒΠ 2.425,51  -2,24 
ΔΕΜ 2.614,69  0,71 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.841,54  0,72 
ΔΚΩ 2.203,20  -0,94 
ΔΜΕ 0,00  0,00 
ΔΜΚ 4.226,86  -0,52 
ΔΠΑ 4.703,49  -1,77 
ΔΠΟ 8.466,83  0,88 
ΔΠΥ 4.274,60  -0,05 
ΔΤΑ 1.745,80  -0,03 
ΔΤΛ 3.082,88  -0,18 
ΔΤΠ 10.674,16  -0,22 
ΔΤΡ 819,30  -2,63 
ΔΤΧ 993,48  -3,30 
ΔΥΓ 335,75  8,31 
ΔΧΜ 10.571,35  -1,23 
ΔΧΥ 1.080,89  0,64 
ΣΑΓΔ 1.255,45  -0,79 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΚΡΕΚΑ 0,256 19,63
ΤΖΚΑ 0,645 19,44
ΚΡΗΤΩΝ 0,880 10,00
ΥΓΕΙΑ 0,730 8,31
ΜΙΓ 0,151 7,09
ΧΑΙΔΕ 0,488 6,09
ΑΚΡΙΤ 0,158 6,04
ΑΤΡΑΣΤ 14,700 5,00
ΚΑΝΑΚ 3,900 4,28
ΛΑΒΙ 0,202 4,12
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΛΙΒΑΝ 0,031 -18,67
ΔΙΟΝ 0,262 -18,63
ΣΠΙ 0,210 -18,60
ΑΒΕ 0,133 -15,82
ΛΑΝΑΚ 0,324 -14,74
ΠΡΔ 0,063 -10,71
ΠΕΙΡ 3,088 -6,99
ΣΠΕΙΣ 4,700 -6,93
ΙΑΤΡ 1,390 -6,71
ΑΤΤΙΚΑ 1,660 -4,60
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΛΦΑ 1,849 -1,65
ΠΕΙΡ 3,088 -6,99
ΕΥΡΩΒ 0,727 -2,48
ΕΤΕ 0,265 -1,71
ΜΥΤΙΛ 9,700 0,00
ΟΤΕ 11,200 -0,18
ΜΟΗ 19,460 -2,21
ΟΠΑΠ 9,730 0,00
ΕΧΑΕ 4,750 -1,14
ΜΙΓ 0,151 7,09
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 0,265 -1,71
ΜΙΓ 0,151 7,09
ΕΥΡΩΒ 0,727 -2,48
ΑΛΦΑ 1,849 -1,65
ΑΤΤ 0,031 -3,13
ΠΕΙΡ 3,088 -6,99
ΥΓΕΙΑ 0,730 8,31
ΙΝΤΚΑ 0,786 -4,26
ΜΥΤΙΛ 9,700 0,00
ΙΝΛΟΤ 1,240 -3,13
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΠΡΔ 0,063 -10,71
ΛΑΝΑΚ 0,324 -14,74
ΧΑΙΔΕ 0,488 6,09
ΣΠΥΡ 0,326 -4,12
ΙΛΥΔΑ 0,230 -0,86
ΚΟΥΑΛ 0,280 -2,44
ΠΕΙΡ 3,088 -6,99
ΙΑΤΡ 1,390 -6,71
ΥΓΕΙΑ 0,730 8,31
ΜΙΓ 0,151 7,09
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΜΕΡΚΟ 18,750 -0,27
ΚΕΚΡ 1,460 0,69
ΠΡΟΦ 1,155 -1,28
ΜΙΓ 0,151 7,09
ΠΕΙΡ 3,088 -6,99
ΑΛΦΑ 1,849 -1,65
ΕΧΑΕ 4,750 -1,14
ΜΛΣ 4,350 -0,68
ΙΝΤΚΑ 0,786 -4,26
ΥΓΕΙΑ 0,730 8,31

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)