Κινήθηκαν   132

Ανωδικές   59

Πτωτικές   50

Αμετάβλητες   23

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

48.642.856.075

Πακέτα Ημέρας
17

Αξία
14.090.618

Όγκος
5.000.888

Αξία Συναλλαγών
85.996.621,51

Όγκος Συναλλαγών
132.911.574,00

Πράξεις Ημέρας
21.928,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 1.904,97  0,91  17,15  1.907,26  1.885,62 
FTSEM 904,87  0,42  3,75  914,76  895,17 
FTSEA 468,43  0,90  4,16  468,98  463,70 
ΓΔ 712,17  0,80  5,66  714,00  706,08 
FTSEB 672,50  3,69  23,93  677,06  651,15 
FTSEGT 1.821,71  0,30  5,42  1.822,96  1.808,40 
FTSEGTI 1.762,88  -0,57  -10,03  1.777,20  1.761,29 
FTSEMSFW 1.541,16  -1,44  -22,53  1.568,66  1.541,16 
FTSENTR 803,78  0,91  7,24  804,74  795,61 
HCBPI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
HELMSI 881,34  -0,06  -0,56  885,40  879,86 
ΔΑΠ 2.796,73  0,08  2,11  2.805,15  2.762,69 
ΔΑΣ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΒΠ 1.656,15  -0,91  -15,24  1.674,05  1.656,15 
ΔΕΜ 2.855,07  -0,15  -4,39  2.881,37  2.837,54 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.542,43  -1,10  -28,40  2.574,29  2.536,01 
ΔΚΩ 1.765,17  -0,59  -10,40  1.839,81  1.756,15 
ΔΜΕ 1.664,72  0,00  0,00  1.664,72  1.498,25 
ΔΜΚ 2.510,66  -0,81  -20,58  2.552,34  2.487,90 
ΔΠΑ 3.570,46  -1,12  -40,38  3.618,24  3.570,46 
ΔΠΟ 7.557,95  1,55  115,71  7.557,95  7.383,99 
ΔΠΥ 3.039,85  -0,72  -21,99  3.070,64  3.035,45 
ΔΤΑ 1.622,18  0,07  1,06  1.629,41  1.613,15 
ΔΤΛ 2.458,04  0,68  16,51  2.466,30  2.422,26 
ΔΤΠ 9.446,52  -0,58  -55,55  9.498,35  9.413,06 
ΔΤΡ 888,53  3,69  31,61  894,57  860,33 
ΔΤΧ 662,37  0,66  4,35  662,37  648,82 
ΔΥΓ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΧΜ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ΔΧΥ 1.084,82  0,19  2,08  1.092,46  1.081,70 
ΣΑΓΔ 1.087,81  0,80  8,66  1.090,60  1.078,50 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΣΙΔΜΑ 0,240 20,00
ΜΕΝΤΙ 0,588 20,00
ΠΑΣΑΛ 0,107 13,83
ΙΝΤΕΤ 0,327 12,76
ΠΗΓΑΣ 0,030 11,11
ΚΟΡΔΕ 0,312 10,64
ΜΠΤΚ 0,220 10,00
ΔΡΟΥΚ 0,838 9,97
ΦΟΡΘ 0,240 8,60
ΕΥΡΩΒ 0,738 8,53
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΚΡΕΚΑ 0,080 -20,00
ΑΝΕΠΟ 0,047 -18,97
ΜΟΝΤΑ 0,112 -18,84
ΕΣΥΜΒ 0,424 -18,30
ΦΡΙΓΟ 0,081 -10,00
ΜΑΘΙΟ 0,195 -9,72
ΜΟΤΟ 0,440 -8,14
ΕΛΒΕ 1,930 -8,10
ΑΛΚΑΤ 0,921 -7,90
ΑΣΤΑΚ 5,000 -6,89
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΛΦΑ 1,950 2,63
ΠΕΙΡ 0,195 3,72
ΟΠΑΠ 9,100 0,00
ΕΥΡΩΒ 0,738 8,53
ΕΤΕ 0,286 1,78
ΜΠΕΛΑ 14,490 1,68
ΟΤΕ 8,930 0,68
ΔΕΗ 3,380 -0,88
ΦΦΓΚΡΠ 19,540 -0,15
ΜΟΗ 15,570 -1,46
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΠΕΙΡ 0,195 3,72
ΕΤΕ 0,286 1,78
ΕΥΡΩΒ 0,738 8,53
ΑΛΦΑ 1,950 2,63
ΑΤΤ 0,052 0,00
ΜΙΓ 0,174 -0,57
ΟΠΑΠ 9,100 0,00
ΔΕΗ 3,380 -0,88
ΟΤΕ 8,930 0,68
ΜΠΕΛΑ 14,490 1,68
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΛΦΑΤΠ 0,002 0,00
ΜΟΝΤΑ 0,112 -18,84
ΚΟΡΔΕ 0,312 10,64
ΕΣΥΜΒ 0,424 -18,30
ΠΑΣΑΛ 0,107 13,83
ΕΤΕΤΠ 0,006 0,00
ΠΗΓΑΣ 0,030 11,11
ΔΡΟΜΕ 0,155 1,31
ΙΝΤΕΤ 0,327 12,76
ΕΠΙΛΚ 0,191 2,69
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΠΕΙΡ 0,195 3,72
ΕΥΡΩΒ 0,738 8,53
ΕΤΕ 0,286 1,78
ΔΕΗ 3,380 -0,88
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,860 0,70
ΑΛΦΑ 1,950 2,63
ΓΑΛΑΞ 0,330 6,80
ΦΡΙΓΟ 0,081 -10,00
ΜΙΓ 0,174 -0,57
ΒΙΟΣΚ 0,588 -6,52

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)