Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Κινήθηκαν   137

Ανωδικές   34

Πτωτικές   79

Αμετάβλητες   24

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

54.178.866.793

Πακέτα Ημέρας
4

Αξία
4.444.172

Όγκος
337.225

Αξία Συναλλαγών
56.566.005,56

Όγκος Συναλλαγών
37.424.022,00

Πράξεις Ημέρας
26.562,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 2.029,14  -1,52 
FTSEM 1.210,99  -1,50 
FTSEA 502,70  -1,52 
ΓΔ 770,89  -1,79 
FTSEB 645,03  -3,44 
FTSEGT 2.128,49  -0,89 
FTSEGTI 2.330,39  -1,80 
FTSEMSFW 2.411,92  -1,71 
FTSENTR 876,50  -1,51 
HCBPI 0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00 
HELMSI 1.008,89  -1,61 
ΔΑΠ 3.163,66  -2,50 
ΔΑΣ 0,00  0,00 
ΔΒΠ 2.350,05  -2,61 
ΔΕΜ 750,32  -23,32 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.836,93  -0,87 
ΔΚΩ 2.024,50  -1,57 
ΔΜΕ 0,00  0,00 
ΔΜΚ 4.337,85  -0,47 
ΔΠΑ 4.440,04  -1,68 
ΔΠΟ 7.770,04  1,05 
ΔΠΥ 4.107,42  0,08 
ΔΤΑ 1.674,64  -0,46 
ΔΤΛ 2.975,53  0,28 
ΔΤΠ 11.099,29  -0,64 
ΔΤΡ 852,24  -3,44 
ΔΤΧ 942,41  -1,78 
ΔΥΓ 400,15  -1,13 
ΔΧΜ 10.207,52  0,15 
ΔΧΥ 1.027,16  -3,16 
ΣΑΓΔ 1.204,12  -1,76 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΜΙΝ 0,260 30,00
ΣΙΔΜΑ 0,360 20,00
ΚΡΕΚΑ 0,122 19,61
ΒΙΟΤ 0,091 18,95
ΛΙΒΑΝ 0,039 18,18
ΦΟΡΘ 0,320 16,79
ΣΑΤΟΚ 0,055 10,00
ΠΑΣΑΛ 0,123 8,85
ΑΚΡΙΤ 0,204 6,81
ΝΙΟΥΣ 0,254 6,72
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΦΦΓΚΡΠ 4,800 -24,88
ΓΕΔ 0,016 -16,22
ΛΑΒΙ 0,168 -12,04
ΛΑΝΑΚ 0,324 -10,00
ΜΑΘΙΟ 0,322 -8,52
ΜΙΓ 0,118 -7,96
ΣΕΝΤΡ 0,135 -7,56
ΣΕΛΟ 0,163 -7,39
ΕΠΙΛΚ 0,194 -6,73
ΠΛΑΚΡ 14,100 -6,00
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΠΕΙΡ 2,600 -5,11
ΟΤΕ 10,810 0,28
ΑΛΦΑ 1,890 -3,32
ΦΦΓΚΡΠ 4,800 -24,88
ΕΤΕ 0,273 -2,64
ΟΠΑΠ 9,540 -0,10
ΕΥΡΩΒ 0,888 -3,79
ΕΕΕ 29,760 -0,63
ΜΥΤΙΛ 9,330 0,11
ΜΠΕΛΑ 14,040 0,57
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 0,273 -2,64
ΜΙΓ 0,118 -7,96
ΑΛΦΑ 1,890 -3,32
ΕΥΡΩΒ 0,888 -3,79
ΠΕΙΡ 2,600 -5,11
ΦΡΙΓΟ 0,180 0,56
ΙΝΛΟΤ 0,880 -4,35
ΦΦΓΚΡΠ 4,800 -24,88
ΟΤΕ 10,810 0,28
ΟΠΑΠ 9,540 -0,10
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΔΟΥΡΟ 0,232 5,45
ΦΦΓΚΡΠ 4,800 -24,88
ΣΠΥΡ 0,220 -4,35
ΝΑΥΠ 0,640 -1,54
ΠΑΣΑΛ 0,123 8,85
ΕΠΙΛΚ 0,194 -6,73
ΙΛΥΔΑ 0,220 -4,35
ΜΑΘΙΟ 0,322 -8,52
ΠΡΕΖΤ 5,350 -2,73
ΚΡΗΤΩΝ 0,670 -2,90
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΦΦΓΚΡΠ 4,800 -24,88
ΠΕΙΡ 2,600 -5,11
ΜΙΓ 0,118 -7,96
ΙΝΛΟΤ 0,880 -4,35
ΜΕΡΚΟ 44,900 3,22
ΦΡΙΓΟ 0,180 0,56
ΕΣΥΜΒ 0,160 -4,76
ΠΡΟΦ 1,500 -0,33
ΑΛΦΑ 1,890 -3,32
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,440 -0,18

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)