Πτώση στην Αγορά Παραγώγων

Στα 7.368 συμβόλαια του δείκτη, οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).

Πτωτική αποδείχθηκε και η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για την Αγορά Παραγώγων, που συνδυάστηκε με την λήξη συμβολαίων Ιανουαρίου.

Σαφώς μικρότερες οι συναλλαγές τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (33.241 συμβόλαια).

Στα 7.368 συμβόλαια του δείκτη, οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 5.097, 1.688 για τον Ιανουάριο, 2.310 για τον Φεβρουάριο και 99 για τον Μάρτιο - τιμή εκκαθάρισης για τον δεύτερο μήνα 1.704,5) κινήθηκε μεταξύ 1.712,5 και 1.730,5 μονάδων και έκλεισε με υποτίμηση 0,7%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (5.143), Πειραιώς (13.989), Εθνική (9.260), MIG (260), ΟΠΑΠ (122), ΔΕΗ (152), Alpha Bank (3.118), ΟΤΕ (268), Jumbo (188), Μυτιληναίος (443).

Ας σημειωθούν τα 103 δικαιώματα αγοράς για τον ΟΤΕ, με τιμή εξάσκησης τα 9,20 ευρώ, τα 78 λήξεως Φεβρουαρίου και τα 25 λήξεως Μαρτίου.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Πειραιώς (19.779.857 τεμ.), Alpha Bank (4.327.747 τεμ.), Εθνική (6.939.014 τεμ.) και Eurobank (8.087.709 τεμ.), ΔΕΗ (1.342.915 τεμ.).

(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Θ. Σταυρόπουλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus