Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τηλέτυπος στις 7 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στo ξενοδοχείο «HILTON», επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Επικύρωση συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

4. Λοιπές ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων που τηρείται στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 2ας Απριλίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής).

Επιπλέον και σύμφωνα με την έκθεση του ΔΣ, σκοπός της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 15 εκατ. έως 25 εκατ. ευρώ.

***Ολόκληρη η έκθεση του ΔΣ της Τηλέτυπος, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus