Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

ΕΤΕ: Αποτελέσματα 7ης άσκησης των warrants

Η Τράπεζα γνωστοποίησε ότι μετά το διακανονισμό των εντολών άσκησης των warrants περιλαμβανομένων και των κλασματικών μετοχών, ασκήθηκαν συνολικά 64 warrants επί μετοχών έκδοσης της τράπεζας και κατοχής του ΤΧΣ.

Τα ασκηθέντα warrants αντιστοιχούν σε 35 κοινές μετοχές ήτοι το 0,000% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών.

Το αναλογούν ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τους ασκήσαντες τα warrants προς το ΤΧΣ ανέρχεται σε 2669,36 ευρώ.

Συνέπεια των ανωτέρω, τα εκδοθέντα warrants τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανέρχονται πλέον σε 245.745.661 ενώ οι μετοχές της Τράπεζας επί των οποίων σύρονται και τις οποίες κατέχει το ΤΧΣ, ανέρχονται σε 134.819.987.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus