Πρωτιά της Eurobank Equities στην κατάταξη των ΑΧΕ στο τρίμηνο

Πρώτη τερμάτισε η Eurobank Equities στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές τόσο του Μαρτίου όσο και του πρώτου τριμήνου του 2017.

Πρωτιά της Eurobank Equities στην κατάταξη των ΑΧΕ στο τρίμηνο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Μάρτιο κατέλαβε η Eurobank Equities, με ποσοστό 16,68%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Euroxx Χρηματιστηριακή (13,34%) και η Εθνική Χρηματιστηριακή με ποσοστό 12,15%.

Ακολουθούν οι Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (9,25%), Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (6,26%), Citigroup (5,98%), Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (3,92%) και Alpha Finance ΑΕΠΕΥ (4,92%).

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι UBS Limited (3,8%) και Credit Suisse Securities (3,49%).

Αντίστοιχα, στο τρίμηνο, πρώτη είναι η Eurobank Equities με ποσοστό 15,93%, δεύτερη ακολουθεί η Euroxx Χρηματιστηριακή με ποσοστό 14,83% και τρίτη η Εθνική Χρηματιστηριακή με 11,47%.

Τέλος ακολουθούν οι Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (9,60%), Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος (6,71%), Citigroup (4,69%), Alpha Finance (4,51%), UBS (4,13%), Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (4,04%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (3,05%).

*Αναλυτικός πίνακας με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Μάρτιο και το πρώτο τρίμηνο του 2017, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus