Εντάσσονται στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» 5.046 νοικοκυριά

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις με τις τράπεζες εντός 45 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης.

Εντάσσονται στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» 5.046 νοικοκυριά

Στις 18/08/2016 εκδόθηκε νέα Απόφαση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, με την οποία εντάσσονται 5.046 νοικοκυριά και εγκρίνονται 972 επιλαχούσες αιτήσεις, όπως γνωστοποιεί το ΕΤΕΑΝ.

Οι υπαγωγές των ωφελούμενων έγιναν ανά περιφέρεια, σύμφωνα με την κατανομή των κονδυλίων μέχρι την εξάντλησή τους. Η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού θα προέλθει:

• για μεν τα δάνεια και τους επιδοτούμενους τόκους, από τους τόκους των κεφαλαίων του Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ οίκον (ποσό ύψους 26 εκατ. ευρώ).

• για δε την άμεση ενίσχυση, από τις επιστροφές των δανείων που χορηγήθηκαν από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον (ποσό ύψους 40 εκατ. ευρώ).

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» συστάθηκε με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ.

Το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον της ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποσκοπεί στη στήριξη της ολοκλήρωσης του ενεργειακού συστήματος της χώρας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την άμεση ενίσχυση των παρεμβάσεων στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών με παράλληλη εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς και την άμεση ενίσχυση των νοικοκυριών. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών, φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους.

Από τις 22/08/2016 οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες για να προβούν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής, ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά από τις επιλαχούσες αιτήσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus