Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Σε ποιους κλάδους «ψήνονται» προσλήψεις στην Ελλάδα

Οι εργοδότες αναμένουν το θετικότερο κλίμα προσλήψεων των τελευταίων δύο ετών, με τον δείκτη προοπτικών απασχόλησης της Manpower να ανεβαίνει 9% στην Αττική και 8% στη Β. Ελλάδα.

Σε ποιους κλάδους «ψήνονται» προσλήψεις στην Ελλάδα

Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν ευνοϊκές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +9%.

Οπως επισημαίνει η Manpower, οι προθέσεις προσλήψεων είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια και εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

«Η σαφήνεια της στρατηγικής και επιχειρηματικής κατεύθυνσης που έχουν αναγνωρίσει οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην τοπική αγορά αντανακλάται στις προθέσεις προσλήψεων για το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν επαγγελματικές δεξιότητες σε υψηλή ζήτηση είναι το «κλειδί» για την εξέλιξη του θετικού προσήμου των προοπτικών προσλήψεων σε αντίστοιχο αριθμό πλήρωσης θέσεων εργασίας. Η ανάπτυξη των καίριων δεξιοτήτων και η αναβάθμιση υπαρχόντων συσχετίζονται θετικά με τη μετατροπή της πρόθεσης πρόσληψης σε γεγονός καθώς και με τον περιορισμό του τοπικού brain drain», σημειώνει η Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.

Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Κατά το προσεχές τρίμηνο, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας αναμένονται σε δύο τομείς, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +11% -στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής.

Παράλληλα, επιφυλακτικά αισιόδοξες Προοπτικές της τάξης του +9% καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές στο τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες ανέρχονται σε +8%. Παράλληλα, οι πιο αδύναμες Προοπτικές, της τάξης του +1%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση.

Σε σχέση με το Α' Τρίμηνο του 2017, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν τη σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, μεταξύ των οποίων η Βιομηχανία/Παραγωγή και οι Μεταφορές & Επικοινωνίες, όπου οι εργοδότες καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Οι εργοδότες σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Η σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 17 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται στον τομέα των Κατασκευών. Οι Προοπτικές ενισχύονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής και του Τουρισμού. Οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας, και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Τις ισχυρότερες αγορές εργασίας προβλέπουν οι εργοδότες των Μεγάλου και Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίοι καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26% και +20% αντίστοιχα.

Οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων αναμένουν κάποια δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +8%, ενώ οι εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις προβλέπουν αβεβαιότητα στο κλίμα προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του -2%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική βελτίωση 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προοπτικές παραμένουν σχετικά σταθερές για τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές και τις Μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι εργοδότες στις Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις επίσης καταγράφουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το Β' Τρίμηνο του 2016, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων. Στο μεταξύ, οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν σχετικά σταθερές προοπτικές προσλήψεων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus