Πώς υπολογίζονται τώρα οι συντάξιμες αποδοχές σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

Εγκύκλιος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προσαυξάνεται η σύνταξη των αυτοαπασχολούμενων του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, εφόσον στο παρελθόν είχαν καταβληθεί στα Ταμεία κοινωνικοί πόροι.

Πώς υπολογίζονται τώρα οι συντάξιμες αποδοχές σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

Οι κοινωνικοί πόροι που υπήρχαν το διάστημα 2002-2016 θα συνυπολογίζονται με αναγωγή κατά κεφαλήν, στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, όπως προκύπτει με εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου.

Αναλυτικά, με το έγγραφο του υπουργείου δίνονται οδηγίες για τον υπολογισμό της προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών, αφού συνυπολογιστεί και ο τυχόν υφιστάμενος κατά το διάστημα 2002-2016 κοινωνικός πόρος.

Mε βάση τους πίνακες, η προσθήκη του κοινωνικού πόρου στον υπολογισμό της σύνταξης αφορά τους ασφαλισμένους από το πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικούς), το πρώην ΕΤΑΑ - ΤΑΝ (δικηγόρους) και το πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (υγειονομικούς). Επίσης αφορά τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ - ΤΣΑ (αυτοκινητιστές), του πρώην ΟΑΕΕ - ΤΑΕ (έμποροι), του πρώην ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ (επαγγελματίες, βιοτέχνες) και του πρώην ΟΑΕΕ - ΤΑΠΕΑΠΙ (προσωπικό ιπποδρομιών).

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου, διευκρινίζονται τα εξής:

Με την αναφερόμενη διάταξη για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του άρθρου 40, υπολογίζεται το εισόδημα το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40, καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. Για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι τον Μάιο του 2016, εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης. Σε αυτό, θα πρέπει να συνυπολογιστούν με αναγωγή κατά κεφαλήν, εφόσον υπάρχουν, κοινωνικοί πόροι που καταβάλλονταν το διάστημα αυτό, υπέρ των αντίστοιχων ταμείων (ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ).

Για την εφαρμογή της διάταξης υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και εντεύθεν, επισυνάπτονται πίνακες μηνιαίων κατά κεφαλήν, κατά το διάστημα 2002-2016, κοινωνικών πόρων υπέρ των τομέων ασφάλισης των αντίστοιχων τ. ταμείων αυτοαπασχολουμένων.

Σημειώνεται ότι το ποσό του κοινωνικού πόρου δίδεται, ετησίως, για 12 μήνες. Η προσαύξηση των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών υπολογίζεται με διαίρεση του κατά κεφαλήν ποσού του κοινωνικού πόρου δια 0,20 (ποσοστό εισφοράς 20%, π.χ. 48,32/0,2 = 241,60 ευρώ). Οι ετήσιες συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με πολλαπλασιασμό του μηνιαίου ποσού επί 12 (241,60 ευρώ χ 12 = 2.899,20 ευρώ). Στη συνέχεια, οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες:

OAEE Μηνιαίο Κατά Κεφαλήν Ποσό Κοινωνικών Πόρων σε ευρώ

ΕΤΑΑ Μηνιαίο Κατά Κεφαλήν Ποσό Κοινωνικών Πόρων σε ευρώ

 

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus