Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Εργασιακά: Αυξήσεις επιδομάτων σε ειδικά μισθολόγια

Αλλαγές ουσίας αλλά και εντυπώσεων πριν από την ψήφιση του νόμου. Τι ζήτησαν οι δανειστές και τελικά άλλαξε στις διατυπώσεις για συλλογικές διαπραγματεύσεις και ομαδικές απολύσεις.

Εργασιακά: Αυξήσεις επιδομάτων σε ειδικά μισθολόγια

Με μεταβολές, άλλες ουσίας καθώς οδηγούν σε αύξηση επιδομάτων στα ειδικά μισθολόγια και μάλιστα έως και κατά 120% και άλλες εντυπώσεων, με φραστικές τροποποιήσεις ακόμη και στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου για τις ομαδικές απολύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις, ψηφίστηκε τελικά το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα και τα αντίμετρα της συμφωνίας με τους δανειστές.

Οι πρώτες αλλαγές, αν και φραστικές νομοτεχνικές... διορθώσεις και μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, αφορούν τις ενστάσεις που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των δανειστών στο θέμα των εργασιακών. Οι δεύτερες, αφορούν αυξήσεις επιδομάτων και την προσπάθεια της κυβέρνησης να καταλαγιάσει αντιδράσεις των εργαζόμενων με ειδικά μισθολόγια, κυρίως ένστολων.

Αναλυτικά, στα εργασιακά η διαφορετική προσέγγιση του ίδιου θέματος, δηλαδή της διατήρησης σε αναστολή των δύο βασικών αρχών που διέπουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά και του ρόλου που αναλαμβάνει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας στη διαδικασία έγκρισης των ομαδικών απολύσεων, είχε προκαλέσει την αντίδραση των εκπροσώπων των δανειστών. Οι αλλαγές και μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση που δεν έχει ισχύ νόμου, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, δείχνει τη "μάχη" που διαδραματίστηκε κυρίως στο θέμα των εργασιακών, στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση είχε επενδύσει πολύ περισσότερα απ' ό,τι τελικά πήρε.

Αναλυτικά, το άρθρο 16 του νομοσχεδίου, με τίτλο «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις» αναφέρεται ρητά και λιτά στη διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων του νόμου 4024 του 2011, έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Κάτι με το οποίο συμφωνούν και οι δανειστές, καθώς ουσιαστικά επαναδιατυπώνεται η αναστολή εφαρμογής των δύο αρχών. Στον αντίποδα, η αιτιολογική έκθεση ανέφερε ότι η αναστολή των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης αποσυνδέεται από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας και προβλέπεται ότι αυτή θα ισχύσει έως την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ήτοι έως την 20ή Αυγούστου 2018.

Με την παρέμβαση της τελευταίας στιγμή, «διορθώνεται» η διατύπωση και πλέον αναφέρεται ότι η αναστολή ισχύει έως τις 20 Αυγούστου 2018, «υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος».

Αλλαγές έγιναν και στο άρθρο 17 της αιτιολογικής, παρότι όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, δεν έχει την ισχύ νόμου. Το άρθρο 17 αφορά τις ομαδικές απολύσεις και κατά την αρχική του διατύπωση ανέφερε ότι το ΑΣΕ διενεργεί έλεγχο νομιμότητας, ότι η μη προσφυγή του εργοδότη σε αυτό συνεπάγεται την ακυρότητα των απολύσεων, ενώ η αρνητική αιτιολογημένη απόφαση του ΑΣΕ λόγω μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων συνιστά τεκμήριο ακυρότητας των απολύσεων, σε περίπτωση προσφυγής των απολυόμενων στα πολιτικά δικαστήρια. Πλέον, η διατύπωση άλλαξε, και μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «η μη τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων του εργοδότη συνεπάγεται την ακυρότητα των ομαδικών απολύσεων. Επίσης, η μη προσφυγή του εργοδότη στο ΑΣΕ συνεπάγεται την ακυρότητα των ομαδικών απολύσεων. Σε περίπτωση προσφυγής κατά του κύρους των απολύσεων, η αρνητική απόφαση του ΑΣΕ μπορεί να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο».

Στα Ειδικά μισθολόγια, με την τροπολογία διατηρούνται σε ισχύ και αυξάνονται μια σειρά από επιδόματα.

Αναλυτικά, το ειδικό επίδομα έρευνας για τους Ερευνητές διαμορφώνεται ως εξής:

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.): 500 αντί 300 ευρώ
β. Ερευνητής Α': 500 αντί 280 ευρώ
γ. Ερευνητής Β': 450 αντί 250 ευρώ
δ. Ερευνητής Γ': 400 αντί 180 ευρώ
ε. Ερευνητής Δ': 250 αντί 160 ευρώ
στ. Ε.Λ.Ε. Α': 350 αντί 200 ευρώ
ζ. Ε.Λ.Ε. Β: 320 αντί 170 ευρώ
η. Ε.Λ.Ε. Γ΄: 290 αντί 150 ευρώ
θ. Ε.Λ.Ε. Δ': 270 αντί 120 ευρώ

Ειδική παρέμβαση έγινε επίσης υπέρ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία επεκτείνεται η πρόβλεψη για ειδική αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης, που ίσχυε μόνο στα Σώματα Ασφαλείας. Η αποζημίωση ανέρχεται στα 2,77 ευρώ ανά ώρα.

Παράλληλα, χορηγείται το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίου των 100 ευρώ και στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας -πλην των Ενόπλων Δυνάμεων-, το οποίο δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς.

Αυξήσεις έγιναν και στα επιδόματα διδασκαλίας και έρευνας των Πανεπιστημιακών:
i. Καθηγητής: 500 αντί 400 ευρώ
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 450 αντί 400 ευρώ
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 400 αντί 350 ευρώ
iv. Λέκτορας: 250 (αμετάβλητο)

Αντίστοιχα, για Μέλη Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), κ.λ.π. προβλέπονται τα εξής:
i. Καθηγητής: 500 αντί 250 ευρώ
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 450 αντί 200 ευρώ
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 400 αντί 180 ευρώ
iv. Λέκτορας: 250 αντί 150 ευρώ

Επιπλέον, στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης αυξάνεται ως εξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής: 340 αντί 250 ευρώ
β. Επιμελητής Α': 295 αντί 210 ευρώ
γ. Επιμελητής Β': 280 αντί 200 ευρώ
δ. Ειδικευόμενος: 230 αντί 180 ευρώ

Όσον αφορά στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εφημεριών, αυτή θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου κι όχι από τη δημοσίευση του νόμου.

Βελτιώσεις γίνονται και στα επιδόματα ειδικών καθηκόντων των διπλωματών, καθώς αυτά θα καταβάλλονται χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή απαλλάσσεται και από τον φόρο.

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus