Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Νηρεύς-Σελόντα: Από Σεπτέμβριο οι μη δεσμευτικές προσφορές

Θα προηγηθεί λεπτομερής οικονομικός έλεγχος από τους συμβούλους. Τις επόμενες ημέρες οι τυπικές εγκρίσεις από τα Δ. Σ των τραπεζών και η αποστολή του teaser στους επενδυτές. Πότε θα οριστικοποιηθεί η δομή της πώλησης.

Νηρεύς-Σελόντα: Από Σεπτέμβριο οι μη δεσμευτικές προσφορές

Από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει, εφόσον όλα πάνε καλά, ο διαγωνισμός για την πώληση του 82,11% της Σελόντα και του 75,9% της Νηρεύς, σύμφωνα με όσα προβλέπει το αρχικό χρονοδιάγραμμα το οποίο επικοινωνείται στους – ενδιαφερόμενους- επενδυτές.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, που αποτελούν τους βασικούς μετόχους και την ίδια στιγμή τους μεγαλύτερους πιστωτές των δύο ομίλων ιχθυοκαλλιέργειας, αποφάσισαν να ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης, με τη διενέργεια vendor due diligence από τις PriceWaterhouseCoopers (PwC) και Alvarez & Marsal (A&M).

Στο παραπάνω πλαίσιο, ενημερώθηκαν οι διοικήσεις των δύο εταιρειών να παράσχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στους συμβούλους, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει. Στόχος είναι ο ενδελεχής έλεγχος να ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιουλίου.

Η διενέργεια λεπτομερούς ελέγχου, πριν ανοίξει το data room για την πώληση των δύο ομίλων ιχθυοκαλλιέργειας, κρίθηκε απαραίτητη από τις Πειραιώς, Alpha, Eurobank και Εθνική, καθώς οι Νηρεύς και Σελόντα δεν αποτελούν θυγατρικές τους και επομένως απαιτείται να προηγηθεί έλεγχος ποιότητας ενεργητικού.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα συμβάλουν τόσο στη δομή του διαγωνισμού, που θα αποφασίσουν οι τράπεζες σε συνεργασία με τη Lazard, όσο και στην ταχύτερη ολοκλήρωσή του. Πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία του vendor due diligence προβλέπεται να δοθεί μόνο σε όσους περάσουν στην τελική φάση του διαγωνισμού (σ.σ. πριν την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών).

Εκτιμάται ότι με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί ο κίνδυνος προσφορών με την αίρεση της διενέργειας λεπτομερούς οικονομικού ελέγχου και οι όποιες αιρέσεις θα περιοριστούν σε επιμέρους θέματα (π.χ. σύνδεση τιμήματος με δειγματοληπτικό επανέλεγχο των βιολογικών αποθεμάτων).

Η ολοκλήρωση του vendor due diligence προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου (σ.σ. τέλος Ιουλίου), ενώ είναι πιθανόν για τα βιολογικά αποθέματα των Νηρεύς και Σελόντα να προσληφθεί εξειδικευμένη εταιρεία.

Δεσμευτικές προσφορές το πρώτο 10ήμερο Σεπτεμβρίου

Θα έχει προηγηθεί, ως τις αρχές Ιουλίου, η αποστολή συνοπτικού ενημερωτικού σημειώματος (teaser) στους επενδυτές για τις δύο προς πώληση εταιρείες, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ληφθούν από τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών οι τυπικές εγκρίσεις για την πώληση των ποσοστών τους.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου, είναι, όμως, πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές, καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο ξεκίνημά της. Στόχος είναι ως το τέλος του 2017 ή το αργότερο στις αρχές του 2018 Νηρεύς και Σελόντα να έχουν περάσει στα χέρια επενδυτή/ών.

Η δομή του διαγωνισμού πώλησης

Προς το παρόν πωλήτριες τράπεζες και σύμβουλοι δεν έχουν οριστικοποιήσει τη δομή της πώλησης, σημειώνοντας μόνο ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να υποβάλουν προσφορές, είτε και για τις δύο εταιρείες, είτε για τη μία εξ αυτών.

Η δομή της προτεινόμενης συναλλαγής ενδέχεται να μορφοποιηθεί στο μέσον της διαδικασίας πώλησης, αφού διερευνηθούν, σε ικανοποιητικό βαθμό, οι προθέσεις των ενδιαφερόμενων αγοραστών.

Η αγορά, πάντως, θεωρεί βέβαιο ότι η πώληση θα εδράζεται στη συνολική αξία των εταιρειών (enterprise value) καθώς ο καθαρός δανεισμός τους παραμένει απαιτητικός, σε σχέση με τα EBITDA του 2016 αλλά και με τα εκτιμώμενα EBITDA του 2017. Δεν είναι τυχαίο ότι η Alpha Bank αποτίμησε στις 30.9 τις συμμετοχές της στις δύο εταιρείες στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ .

Πρόθεση των τραπεζών είναι η δομή του διαγωνισμού να είναι τέτοια, που να τους επιτρέψει να λάβουν μέρος ενδεχόμενης μελλοντικής υπεραξίας. Με τον παραπάνω τρόπο οι τράπεζες θα επιχειρήσουν να διασφαλίσουν, αφενός, την απομόχλευση του ισολογισμού τους και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αφετέρου, ότι θα λάβουν υπερτίμημα στην περίπτωση περαιτέρω σημαντικής βελτίωσης των επιδόσεων των δύο εταιρειών.

Χρήστος Κίτσιος kitsios@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus